Zarys poetyki klasycznego wiersza arabskiego : wydanie drugie poprawione

Authors

Paweł Siwiec
Jagiellonian University, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-8419-9672

Keywords:

Arabic literature, poetics, poems, Arabic language, theory of poetry

Synopsis

Termin „klasyczny wiersz arabski”, choć wydaje się wystarczająco doprecyzowany, nie zawsze rozumiany jest całkowicie jednoznacznie. Na ogół używa się go na oznaczenie niestroficznej liryki skomponowanej w arabskim języku literackim w oparciu o reguły wersyfikacyjne usystematyzowane w VIII wieku przez Al-Ḫalīla Ibn Aḥmada al-Farāhidiego (zm. 791). W takim więc rozumieniu termin ten stosuje się niekiedy również w odniesieniu do współczesnych (nie tak rzadko przecież pojawiających się) utworów spełniających normy tradycyjnej metryki arabskiej.
Niniejsza monografia, oprócz wymienionych wyżej ram formalnych nakłada na ten termin dodatkowo ramy czasowe. W związku z tym oznaczać on będzie tę arabską lirykę stychiczną, która powstała w języku literackim w tzw. klasycznej epoce rozwoju literatury arabskiej. Epokę ową dzieli się zwyczajowo na cztery główne okresy. Pierwszy obejmuje twórczość przedmuzułmańską. Okres drugi, nazywany islamskim, trwa od początku misji proroka Muḥammada do końca panowania Omajjadów (750). Następujący po nim okres trzeci, tzw. abbasydzki, jak sama nazwa wskazuje, kończy się wraz z upadkiem kalifatu abbasydzkiego po zdobyciu Bagdadu w roku 1258 przez wnuka Czyngis-chana, Hulagu. Czwarty to okres schyłkowy, czas panowania Mameluków, którego kres wyznacza zwycięski pochód Turków osmańskich i zdobycie przez nich Egiptu w 1518 r.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Uwagi do wydania drugiego .......... 8
 • Transliteracja i objaśnienie znaków .......... 9
 • Od autora .......... 10
 • Wstęp .......... 12
 • I. WERSYFIKACJA
 • 1. Wprowadzenie .......... 18
 • 2. Metryka klasyczna .......... 27
 • 3. Rym .......... 57
 • 4. Licentia poetica .......... 71
 • II. STYLISTYKA
 • 1. Wprowadzenie .......... 77
 • 2. Tropy stylistyczne (al-bayān) .......... 85
 • 3. Figury słowno-dźwiękowe (al-badīᶜ) .......... 106
 • IV. Warstwa stylistyczna składni (al-maᶜānī) .......... 128
 • III. GATUNKI LIRYCZNE
 • 1. Wprowadzenie .......... 153
 • 2. Kasyda – staroarabska oda .......... 155
 • 3. Pozostałe gatunki liryki klasycznej .......... 167
 • Posłowie .......... 188
 • Bibliografia .......... 191

Published

November 14, 2019

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 20 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 20 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-059-1