W labiryncie znaczeń: Pomniki ukraińskiego Wielkiego Głodu 1932-1933

Authors

Wiktoria Kudela-Świątek
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-9559-0784

Summary

The Great Famine of 1932–33 – the Holodomor – is one of the pages from Ukrainian history that the independent state’s successive presidents (and Viktor Yushchenko in an exceptionally consistent way) have frequently looked to in trying to strengthen the sense of national identity among Ukrainians. The Verkhovna Rada (Ukraine’s Supreme Council) declared the Great Famine to be an act of genocide in February 2003. Both the memory of the Holodomor and the places associated with it still constitute a powerful force that binds the historical memory and shapes the national identity of Ukrainians.
The analysis is limited to real monuments, to the exclusion of virtual monuments, art installations, and performative forms of representing the Holodomor experience. In thinking through a monument’s symbolic layer and its message to the viewers, the author pays attention to the creative process that precedes its construction. The analysis also extends to inscriptions etched into these monuments, which often supplement the work’s symbolic layer and convey specific meanings bestowed on it by its creator or funders.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wykaz skrótów .......... 11
 • Wprowadzenie .......... 13
 • Rozdział I. Pomniki Hołodomoru jako przestrzenie pamięci .......... 27
 • 1.1. Pomnik oraz realne i symboliczne miejsce pochówku ofiar Hołodomoru. Definicje .......... 28
 • 1.2. Wybór konceptu teoretycznego .......... 31
 • 1.3. Naoczność Hołodomoru .......... 45
 • 1.4. Podsumowanie .......... 52
 • Rozdział II. Pierwsze inicjatywy upamiętniania Hołodomoru .......... 55
 • 2.1. Budowa pierwszych pomników w środowisku diaspory ukraińskiej .......... 56
 • 2.2. Hołodomor w Ukrainie w czasach przebudowy (pieriestrojka). Pomiędzy odgrywaniem (acting out) a przepracowaniem (working through) .......... 105
 • 2.3. Podsumowanie .......... 111
 • Rozdział III. Budowanie pomników Hołodomoru w Ukrainie i poza jej granicami w latach 1991-2014 .......... 115
 • 3.1. Upamiętnianie Hołodomoru w Ukrainie w latach 1991-2014 .......... 116
 • 3.2. Pomniki Hołodomoru poza granicami Ukrainy w latach 1991-2015 .......... 148
 • 3.3. Podsumowanie .......... 156
 • Rozdział IV. Ikonografia Hołodomoru. Miejsca pamięci .......... 159
 • 4.1. Miejsca pochówku realnego i symbolicznego ofiar Hołodomoru .......... 160
 • 4.2. Ikonografia pomników Hołodomoru .......... 166
 • 4.3. Podsumowanie .......... 176
 • Rozdział V. Analiza wybranych przykładów pomników Hołodomoru .......... 177
 • 5.1. Edmonton (1983) .......... 178
 • 5.2. Winnipeg (1984) .......... 186
 • 5.3. Łubnie (1993) .......... 99
 • 5.4. Kijów (1993). Pomnik przy cerkwi św. Michała Archanioła .......... 208
 • 5.5. Kijów (2002). Pomnik na terenie Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem (MAUP) .......... 212
 • 5.6. Kraków (2008) .......... 217
 • 5.7. Waszyngton (2015) .......... 222
 • 5.8. Podsumowanie .......... 230
 • Rozdział VI. Od inspiracji do replikowania pomników Hołodomoru .......... 231
 • 6.1. Inspiracje i kopie pomnika autorstwa Wasyla Perewals´kiego .......... 232
 • 6.2. Kopie autorskie i repliki pomnika autorstwa Petra Drozdows´kiego .......... 238
 • 6.3. Replika pomnika Gorzkie wspomnienie dzieciństwa jako element ekspozycji muzealnej w Muzeum Praw Człowieka w Winnipeg .......... 242
 • 6.4. Podsumowanie .......... 248
 • Zakończenie .......... 249
 • Bibliografia .......... 255
 • Spis ilustracji .......... 275
 • Indeks osobowy .......... 293
 • Indeks geograficzny .......... 301

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for W labiryncie znaczeń: Pomniki ukraińskiego Wielkiego Głodu 1932-1933
Published
September 9, 2020
Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-232-8

Details about the available publication format: Paperback

Paperback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-231-1