Zapis przeszłości w Indiach : dworska kultura literacka języka bradź

Authors

Piotr Borek
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-9314-457X

Synopsis

Czy historia – idiosynkratyczny produkt wielowiekowej tradycji Zachodu – miała swój ekwiwalent na subkontynencie indyjskim? Czy to dopiero Zachód odsłonił przed Indusami wartość, jaką przeszłość może mieć dla teraźniejszości?
Marathowie posiadali długą i bogatą tradycję własnego języka i jego formy literackiej, a mimo to ich wódz Śiwadźi w przededniu królewskiej konsekracji (1674) zlecił kompozycję dzieła poecie przynależącemu do innej kultury literackiej. Czy świadome wkraczanie nowego „państwa” w krąg dworskiej kultury literackiej języka bradź było związane z politycznymi ambicjami wielkiego wodza? Czy forma i treść poematu, gatunek i środki ekspresji mogły dlań stanowić narzędzia w procesie konsolidacji władzy?
Zapis przeszłości w Indiach. Dworska kultura literacka języka bradź to studium fragmentu historii dynamicznej ekspansji języka regionalnego na subkontynencie indyjskim okresu wczesnej nowożytności (1500-1800), ale przede wszystkim – charakterystyka zaangażowania w dyskurs o przeszłości i dyskurs władzy tej części tradycji literackiej języka hindi, którą jeszcze do niedawna uważano za obsceniczną, dekadencką i bezużyteczną.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Od autora .......... 7
 • Wykaz skrótów .......... 11
 • Uwagi o transkrypcji .......... 13
 • Aparat krytyczny .......... 15
 • Przedmowa .......... 17
 • Wstęp .......... 21
 • Rozdział I. Bhuszan i jego poemat .......... 29
 • I.1. Stan badań .......... 31
 • I.2. Autor, tekst i źródła .......... 41
 • I.3. Struktura i język dzieła .......... 53
 • I.4. Bhuszan w ujęciu historycznoliterackim .......... 63
 • Rozdział II. Dyskurs o przeszłości .......... 79
 • II.1. Indie – świat bez historii .......... 81
 • II.2. Indie a ramy historii .......... 87
 • II.3. Jak mówić o historii Indii? .......... 98
 • II.4. Adaptowanie historii .......... 110
 • II.5. Identyfikacja zapisu historii w Indiach .......... 122
 • Rozdział III. Poemat historyczny .......... 137
 • III.1. Części początkowe .......... 142
 • III.2. Historia jednego wydarzenia .......... 162
 • III.3. Sekwencje strof .......... 176
 • Rozdział IV. Pragmatyka polityczna poematu .......... 197
 • IV.1. Demonstracja hojności .......... 199
 • IV.2. Demonstracja królewskości .......... 230
 • Zakończenie .......... 251
 • Mapa .......... 258
 • Bibliografia .......... 259
 • Indeks osób .......... 279
 • Indeks rzeczowy .......... 287

Published

April 4, 2019

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-073-7

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-073-7