Polscy urzędnicy wyższego szczebla w Bośni i Hercegowinie w latach 1878-1918 : studium prozopograficzne

Authors

Tomasz Jacek Lis
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
https://orcid.org/0000-0003-0188-5755

Keywords:

Officials in Bośnia and Hercegovina, Austro-Hungarian period, history of XIX century, Polish migration

Synopsis

POLISH SENIOR OFFICIALS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA BETWEEN 1878 AND 1918

The outbreak of World War I, which was directly caused by the murder of Arch- duke Franz Ferdinand in Sarajevo, the capital of Bosnia and Herzegovina, in June 1914, marked the beginning of the end not only of the Austro-Hungarian Empire, but also of the Polish diaspora, which left the country after World War I, mostly going to the Second Republic of Poland. There, both the officials mentioned in the book and their children, who often spoke better Serbo-Croatian than Polish, made their careers. They were, to a large extent, responsible for many Polish-Yugoslavian initiatives during the interwar period, such as the activities of the Polish-Yugosla- vian Societies. This monograph is the first fully comprehensive discussion of this topic, un- known so far to a wider audience, which was the presence of Polish officials in Bosnia and Herzegovina.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 10
 • Rozdział I Struktura demograficzna i administracyjna Bośni i Hercegowiny w okresie austro-węgierskim
 • 1.1. Struktura wyznaniowa w Bośni i Hercegowinie w okresie austro-węgierskim (1878-1910) .......... 33
 • 1.2. Ustrój administracyjny Bośni i Hercegowiny .......... 42
 • 1.3. Urzędnicy według rang i klas .......... 63
 • Rozdział II W służbie cywilnej austro-węgierskiej monarchii w Bośni i Hercegowinie
 • 2.1. Potrzeby administracyjne Bośni .......... 83
 • 2.2. Przyczyny podejmowania pracy jako urzędnik w Bośni i Hercegowinie .......... 103
 • 2.3. Droga do bośniackiego urzędu .......... 116
 • Rozdział III Służba na bośniacko-hercegowińskiej ziemi
 • 3.1. Regulacje prawne .......... 127
 • 3.2. Urzędnicza codzienność .......... 149
 • Rozdział IV Życie codzienne i aktywność społeczna polskich urzędników .......... 167
 • 4.1. Polacy w bośniacko-hercegowińskiej mozaice .......... 171
 • 4.2. Życie rodzinne .......... 196
 • Rozdział V Polacy na stanowiskach urzędniczych .......... 215
 • 5.1. Wymiar sprawiedliwości .......... 221
 • 5.2. Służba zdrowia .......... 239
 • 5.3. Urzędnicy administracji centralnej i lokalnej .......... 254
 • 5.4. Inne zawody .......... 265
 • Epilog .......... 271
 • Słownik .......... 295
 • Bibliografia .......... 384
 • Wykaz tabel, wykresów i rysunków .......... 407
 • Indeks osobowy .......... 411
 • Indeks geograficzny .......... 423

Downloads

Download data is not yet available.

Published

October 27, 2020

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-83-8138-186-4