Barwa we współczesnym języku hiszpańskim: Aspekty językowo-kulturowe

Authors

Barbara Kosik-Szwejkowska
Uniwersytet Szczeciński
https://orcid.org/0000-0001-5013-7783

Summary

Monografia stanowi niezwykle cenny dla polskojęzycznego odbiorcy obraz wybranych chromatonimów usytuowanych w szerokim kontekście kulturowym. [...] praca napisana jest z widoczną pasją i znajomością tematu, dlatego [...] może ona zainteresować szerokie grono czytelników, w tym niefilologów, a także stać się inspiracją do kolejnych badań.


dr hab. Ewa Stala, prof. UJ

 

Autorka zebrała niezwykle bogaty materiał kulturowy i językowy pochodzący z licznych źródeł [… ]. Dotychczas nie ukazała się w Polsce monografia przedstawiająca zarówno barwy w kulturze Hiszpanii, jak i ich nazwy w języku hiszpańskim.


dr hab. Danuta Stanulewicz, prof. UG

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 11
 • ROZDZIAŁ I PRZEGLĄD BADAŃ Z ZAKRESU SŁOWNICTWA BARW W JĘZYKOZNAWSTWIE HISZPAŃSKIM .......... 15
 • ROZDZIAŁ II SEMANTYKA NAZW BARW .......... 29
 • 1.Teoria prototypów w lingwistyce kognitywnej .......... 29
 • 2. Prototypowe odniesienia nazw barw .......... 31
 • 3. Klasyfikacja podstawowych nazw barw według Berlina i Kaya w odniesieniu do języka hiszpańskiego .......... 33
 • Rozdział III METODOLOGIA OPISU MATERIAŁU JĘZYKOWEGO .......... 37
 • Rozdział IV PALETA BARW ACHROMATYCZNYCH W KULTURZE HISZPANII I W JĘZYKU HISZPAŃSKIM .......... 41
 • 1. Biel w kulturze Hiszpanii i w języku hiszpańskim .......... 42
 • 2. Czerń w kulturze Hiszpanii i w języku hiszpańskim .......... 66
 • 3. Szarość w kulturze Hiszpanii i w języku hiszpańskim .......... 81
 • Rozdział V PALETA BARW CHROMATYCZNYCH W KULTURZE HISZPANII I W JĘZYKU HISZPAŃSKIM .......... 95
 • 1. Czerwień w kulturze Hiszpanii i w języku hiszpańskim .......... 96
 • 2. Żółć w kulturze Hiszpanii i w języku hiszpańskim .......... 117
 • 3. Zieleń w kulturze Hiszpanii i w języku hiszpańskim .......... 134
 • 4. Niebieski w kulturze Hiszpanii i w języku hiszpańskim .......... 151
 • WNIOSKI
 • 1.Wnioski dotyczące prototypów .......... 167
 • 2. Wnioski dotyczące domen semantycznych .......... 169
 • 3. Wnioski dotyczące aspektów kulturowych .......... 176
 • 4. Podsumowanie .......... 186

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Barwa we współczesnym języku hiszpańskim: Aspekty językowo-kulturowe
Published
January 1, 2019

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-168-0