Diariusz Ottona Wenzla von Nostitz-Rieneck z lat 1726-1729. T. 1

Authors

Jarosław Szymański
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
https://orcid.org/0000-0002-5434-9385

Summary

Publikowane tu dwa foliały diariusza autorstwa Ottona Wenzla von Nostitz-Rieneck (1674-1751), starosty księstwa wrocławskiego w latach 1726-1741, znajdują się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu w zbiorze Rep. 135 pod numerem 573 (559) stron i 574 (736 stron). Opisany w nich został okres od 6 listopada 1726 r. do 26 października 1729 r. oraz od 9 listopada 1737 r. do 31 grudnia 1744 r. Oba te tomy oddają dwie epoki dziejów Śląska ‒ pierwszy zaczyna się, kiedy jego autor został starostą (Landeshauptmann) księstwa wrocławskiego, opisując swoje obowiązki urzędowe oraz towarzyskie. Jest to o tyle istotne, że po starościńskim ingresie Nostitz stał się jednym z centralnych punktów życia politycznego i towarzyskiego Wrocławia. Mamy więc przestawioną w tej części epokę będącą apogeum habsburskiego systemu politycznego oraz społecznego na Śląsku. Tom drugi natomiast ukazuje schyłek tych rządów, następnie okres wojennego zamieszania oraz pierwsze lata pruskiej władzy, więc swoistą ustrojową rewolucję, która przetoczyła się przez prowincję i jej stolicą, ze wszystkimi konsekwencjami dla tamtejszej elity.

Z recenzji dr. hab. Jarosława Kuczera

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Diariusz Ottona Wenzla von Nostitz-Rieneck z lat 1726-1729. T. 1
Published
December 10, 2019