Języki i cywilizacje : młodzi badacze na stulecie Orientalistyki w Krakowie

Authors

Karolina Wanda Olszowska (ed)
Uniwersytet Jagielloński
Joanna Świt (ed)
Uniwersytet Jagielloński
Marcin Gajec (ed)
Uniwersytet Jagielloński

Synopsis

W 1919 roku jeden z najwybitniejszych polskich orientalistów profesor Tadeusz Kowalski utworzył na Uniwersytecie Jagiellońskim pierwszą w niepodległej Polsce Katedrę Filologii Orientalnej. W 2019 roku krakowska orientalistyka uroczyście rozpoczęła kolejne stulecie swojego istnienia. Z tej okazji zorganizowana została międzynarodowa konferencja naukowa „Languages and Civilisations. Oriental Studies in Cracow 1919‒2019”. Pokłosiem jej części studencko-doktoranckiej jest niniejszy tom. O ile samo pojęcie Orientu trudno jednoznacznie zdefiniować, to autorzy niniejszego tomu pokazali, że może być ono bardzo obszerne i pojemne. Geograficznie sięga od dalekiej Japonii, przez Chiny, Indie i Bliski Wschód, aż po Afrykę i arabską Hiszpanię. Tematyczny zakres jest równie imponujący. Polska orientalistyka jako dziedzina interdyscyplinarna dawno już przekroczyła ramy klasycznych badań filologicznych. Znajdziemy tutaj badania genderowe i queerowe, historyczne, muzykologiczne, a także rozważania nad filozofią dwunastowiecznego Andaluzyjczyka Ibn Tufajla. Wciąż jednak głównym obiektem badań jest tekst i jego wpływ na kulturę. Literaturoznawczej analizie poddane zostały teksty japońskie, hebrajskie, tureckie i arabskie. Językoznawstwo, druga z filologicznych dyscyplin, reprezentowane jest przez dwa artykuły sinologiczne. Celem opublikowania materiałów konferencyjnych jest udostępnienie wiedzy i materiałów źródłowych badaczom innych specjalności, aby mogli wykorzystać je w swoich pracach badawczych.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 7
 • Odczytanie powieści Sezon migracji na Północ Aṭ-Ṭayyeba Ṣāliḥa w kontekście dramatu Otello Williama Szekspira .......... 9
  Małgorzata Doniec
 • Na rozdrożu Wizerunek bohatera wykorzenionego (talusz) na przykładzie prozy Josefa Chaima Brennera oraz Michy Josefa Berdyczewskiego. Część I. Josef Chaim Brenner .......... 23
  Agata Jaworska
 • Historia pewnego wiersza. Kilka słów o Recepie Tayyipie Erdoğanie .......... 37
  Karolina Wanda Olszowska
 • Pierwszy kongres muzykologiczny w Kairze (1932) i jego wpływ na rozwój muzyki arabskiej. Krótka historia arabskiej myśli muzycznej .......... 47
  Barbara Pałetko
 • Alexandra David-Néel Podróże do Azji a poszukiwanie własnej tożsamości .......... 59
  Alicja Walczyna
 • Ḥayy ibn Yaqẓān – o XII-wiecznym traktacie filozoficznym i jego wpływie na poglądy brytyjskiego myśliciela Johna Locke’a .......... 71
  Mateusz Wojtowicz
 • Kobiety w literaturze maoistowskiej – wyzwolenie czy nowy rodzaj zniewolenia? Sytuacja kobiet w Chinach Mao Zedonga .......... 85
  Maria Agnieszka Jarosz
 • Koszmary dnia powszedniego – zmagania japońskich kobiet w opowiadaniu Museiran Hasegawy Junko .......... 99
  Hanna Kelner
 • The myth of “Zen Arts” in forming the artistic culture of Japan .......... 109
  Michał Andrzej Sokołowski
 • Chiński wniosek administracyjny shēnqǐng shū 申请书 .......... 119
  Maria Magdalena Sztuka
 • Yuri anime and the (de)sexualisation of non-heteronormative teenagers .......... 131
  Joanna Świt
 • Deiktyczność temporalna w języku chińskim .......... 147
  Sebastian Wielosz

Downloads

Published

December 31, 2020

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-360-8