Ustrobna: Opowieść historyczna

Authors

Zbigniew Witkoś

Summary

Ustrobna oraz ziemie w jej sąsiedztwie na przełomie XIV i XV wieku stały się własnością rycerskiego rodu Gryfitów z Bobowej. Już w pierwszej połowie XV wieku Ustrobna była dobrze zorganizowaną osadą, a pierwsza wiadomość źródłowa o niej pochodzi z 1417 roku. Tak zaczyna się historia wsi.

Postanowiłem opisać swoją rodzinną wieś Ustrobną, aby ocalić jej dzieje od zapomnienia. Ponieważ urodziłem się w Ustrobnej i moje losy są nierozłącznie związane z dziejami tej wsi. Pragnę także napisać cokolwiek o swoim dzieciństwie i latach młodości w niej spędzonych.

Takimi słowami Stanisław Witkoś, współautor tej książki, rozpoczyna jeden ze swoich brulionów-rękopisów, które w maju 1982 roku przesłał mi bez uprzedzenia wraz z arkuszami maszynopisów i poprosił o ocalenie ich od zapomnienia. Tą książką wypełniam jego wolę.

Zbigniew Witkoś

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Życiorys współautora .......... 9
 • Nota o autorze .......... 13
 • Od autora .......... 17
 • CZĘŚĆ PIERWSZA
  WARUNKI GEOGRAFICZNO-PRZYRODNICZE
 • Rozdział I.
  TOPOGRAFIA MIEJSCOWOŚCI USTROBNA
 • Położenie geograficzne Ustrobnej .......... 25
 • Mapa topograficzna wsi Ustrobna .......... 26
 • Rozdział II.
  UKŁAD PRZESTRZENNY WSI
 • Domostwa, przysiółki i rozmieszczenie zabudowań w Ustrobnej .......... 33
 • Parcelacje majątku dworskiego i rozwój przestrzenny wsi w pierwszej połowie XX wieku .......... 34
 • Rozwój przestrzenny wsi po drugiej wojnie światowej .......... 37
 • Domy i zagrody w Ustrobnej .......... 37
 • Rozdział III.
  FLORA I FAUNA WSI USTROBNA
 • Szata roślinna Ustrobnej .......... 39
 • Fauna dawniej i obecnie .......... 40
 • Rozdział IV.
  GLEBY I UPRAWY ROLNE
 • Życie wsi w rytmie pór roku .......... 44
 • CZĘŚĆ DRUGA
  HISTORIA BLIŻSZA I DALSZA
 • Rozdział I.
  DZIEJE ZIEMI KROŚNIEŃSKIEJ W PREHISTORII I STAROŻYTNOŚCI
 • Okres „Karpackiej Troi” .......... 49
 • W okresie Imperium Rzymskiego .......... 50
 • Rozdział II.
  USTROBNA I OKOLICE WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU
 • Ustrobna i okolice w początkach państwa polskiego .......... 54
 • Położenie miejscowości na ważnym szlaku handlowym .......... 55
 • Najwcześniejsze osadnictwo na Pogórzu Środkowobeskidzkim .......... 56
 • Rozdział III.
  POCZĄTKI WSI USTROBNA
 • Nazwa wsi Ustrobna w dawnych wiekach .......... 59
 • Najstarsze przekazy o Ustrobnej i domniemana kolebka osady .......... 60
 • Rozdział IV.
  LIDERZY WSI. WÓJTOWIE I SOŁTYSI
 • Rozdział V.
  WYDARZENIA DZIEJOWE, WŁAŚCICIELE I POSESOROWIE USTROBNEJ DO KOŃCA XVIII WIEKU
 • Właściciele wsi w średniowieczu i okresie nowożytnym .......... 67
 • Walki ze Szwedami i najazd Rakoczego .......... 70
 • Rozdział VI.
  USTROBNA W LATACH 1772-1914
 • W Galicji i Lodomerii .......... 75
 • Echa powstania listopadowego .......... 78
 • Rabacja galicyjska .......... 79
 • Z Ustrobnej do powstania styczniowego .......... 81
 • Rozdział VII.
  WŁAŚCICIELE WSI USTROBNA W XIX I XX WIEKU
 • Kurdwanowscy .......... 87
 • Skrzyńscy .......... 89
 • Starowieyscy .......... 97
 • Rozdział VIII.
  USTROBNA NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU .......... 105
 • Opis statystyczny wsi .......... 105
 • Ruch ludowy .......... 106
 • Ustrobna na początku XX wieku .......... 107
 • Rozdział IX.
  WIELKA WOJNA – PIERWWSZA WOJNA ŚWIATOWA W USTROBNEJ I OKOLICY
 • Ostatnie dni pokoju .......... 113
 • Początek pierwszej wojny światowej .......... 114
 • Rozdział X.
  POLSKA I USTROBNA W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM
 • Pierwsze dni niepodległości .......... 121
 • Rok 1920 – w obronie Niepodległej .......... 122
 • Wojenne czasy w Ustrobnej .......... 126
 • Koło Przysposobienia Wojskowego w Ustrobnej .......... 128
 • Ochotnicza Straż Pożarna .......... 132
 • Rozwój gospodarczy i napięcia społeczne .......... 137
 • Rozdział XI.
  DRUGA WOJNA ŚWIATOWA
 • Przepowiednie dotyczące rozpoczęcia drugiej wojny światowej .......... 139
 • Sierpień i wrzesień 1939 roku .......... 140
 • Druga wojna światowa i okupacja niemiecka .......... 143
 • W Generalnym Gubernatorstwie .......... 146
 • Rozdział XII.
  RUCH OPORU W USTROBNEJ I OBWODZIE KROŚNIEŃSKIM
 • Organizacje konspiracyjne obejmujące swoim zasięgiem Ustrobną .......... 155
 • Rozdział XIII.
  SOWIECKA OKUPACJA
 • Działania frontowe i sowiecka ofensywa z września 1944 roku .......... 165
 • Początek sowieckiego „wyzwolenia” .......... 170
 • Spis mieszkańców Ustrobnej zabitych i rannych oraz strat materialnych poniesionych w czasie operacji militarnych lipiec – wrzesień 1944 roku .......... 173
 • Wojenne i powojenne losy uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę .......... 176
 • Powojenne losy ustrobianina – Bolesława Witkosia .......... 179
 • Rozdział XIV.
  POWOJENNE UMACNIANIE SIĘ SYSTEMU KOMUNISTYCZNEGO
 • „Utrwalacze” władzy ludowej w Ustrobnej i walka z Kościołem .......... 184
 • CZĘŚĆ TRZECIA
  MIEJSCA WAŻNE DLA WIEJSKIEJ SPOŁECZNOŚCI KARCZMA, KOŚCIÓŁ, SZKOŁA
 • Rozdział I.
  ŻYCIE TOWARZYSKO-KULTURALNE WSI USTROBNA
 • Rozdział II.
  ROZWÓJ ŻYCIA RELIGIJNEGO W USTROBNEJ DO POŁOWY XIX WIEKU
 • Przynależność parafialna wsi Ustrobna .......... 197
 • Ufundowanie kościoła i organizacja parafii w Ustrobnej .......... 198
 • Rozdział III.
  KOŚCIÓŁ I PARAFIA POD WEZWANIEM ŚW. JANA KANTEGO W USTROBNEJ
 • Duszpasterze parafii Ustrobna .......... 203
 • Parafia Ustrobna w czasie posługi księdza Stanisława Zielińskiego .......... 211
 • Duszpasterze parafii Ustrobna od 1963 roku do współczesności .......... 212
 • Kapłani i siostry zakonne pochodzący z Ustrobnej .......... 221
 • Wykaz kapłanów parafii Ustrobna .......... 222
 • Służba kościelna parafii Ustrobna .......... 223
 • Obiekty kultu religijnego na terenie parafii .......... 224
 • Rozdział IV.
  SZKOLNICTWO I EDUKACJA W USTROBNEJ
 • Budynki szkoły w Ustrobnej, ich fundatorzy i budowniczowie .......... 229
 • Kierownicy i grono nauczycielskie szkoły w Ustrobnej .......... 231
 • Wykaz nauczycieli pracujących w szkolnictwie w Ustrobnej .......... 235
 • Wykształcenie osób urodzonych lub zamieszkałych w Ustrobnej .......... 239
 • Aneks. Kronika szkoły w Ustrobnej .......... 241
 • Wykaz wybranych źródeł i opracowań cytowanych w książce .......... 275
 • Indeks osobowy .......... 279

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Ustrobna: Opowieść historyczna
Published
April 12, 2021

Details about the available publication format: Paperback

Paperback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-109-3