Bez prawa powrotu

Authors

Ewa Kubasiewicz-Houée

Keywords:

Pokolenie ”Solidarności”, stan wojenny, 1981–1983

Synopsis

Polska historia ostatnich stu lat została naznaczona ogromnym wysiłkiem pokoleń – najpierw tego, które wywalczyło dla kraju niepodległość, składając ogromną daninę krwi. Generacja urodzona w Drugiej Rzeczpospolitej zaznała szczęścia wolności i wielkiej goryczy klęski, tym dotkliwszej, że ofiara z milionów hitlerowskich i sowieckich ofiar nie zaowocowała upragnioną wolnością.
Na tym tle pokolenie „Solidarności” wydaje się szczególnie uprzywilejowane, skoro tym razem wysiłek odzyskania suwerenności nie pociągnął za sobą aż tak wielu istnień, a cierpienia były relatywnie mniejsze. Ofiar śmiertelnych było niewiele w porównaniu z okresem stalinizmu. Tysiące więzionych, wyrzuconych z pracy lub relegowanych z uczelni, milion osób zmuszonych do emigracji albo pozbawionych środków do życia – to ofiary poddane wybiórczej represji komunistycznej przemocy lat 80. Pozostała ogromna część społeczeństwa – zepchniętego do poziomu ubóstwa, pozbawionego praw pracowniczych, gospodarczych i elementarnej wolności, a także możliwości rozwoju czy dostępu do niekomunistycznej kultury – to rzesza pokrzywdzonych przez system, w który było wpisane zbiorowe pozbawianie obywateli podstawowych praw człowieka.
Przemoc militarno-policyjna, powszechna bieda i upośledzenie cywilizacyjne, a także zwyczajne upodlenie bezczelnym kłamstwem w życiu publicznym – spotkały się z szerokim oporem społecznym. Ten świat powinien zostać przedstawiony w całej swojej grozie, ale też głupocie i śmieszności – totalitaryzm był straszny, ale jednocześnie w wielu przejawach groteskowy i pokraczny. Z oczywistych powodów demograficznych wśród członków „Solidarności” dominowali ludzie urodzeni w pierwszym dziesięcioleciu tzw. Polski Ludowej, choć liderów i szeregowych działaczy nie brakowało również wśród starszych Polaków. Dlatego, przywołując doświadczenia, przeżycia i osobliwości tamtych czasów, sięgamy do pamięci i opowieści wszystkich uczestników ówczesnej walki o wolność.

Ze wstępu

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp. Pokolenie „Solidarności” .......... 7
 • Od redakcji .......... 11
 • CZĘŚĆ I. ZAMIAST WSTĘPU
 • Korzenie .......... 15
 • CZĘŚĆ II. POWIEW WOLNOŚCI
 • Pierwsze kroki .......... 27
 • „Solidarność”.......... 32
 • Wydarzenia bydgoskie 1981 roku .......... 42
 • Szkoła demokracji .......... 46
 • Po dymisji .......... 56
 • Życie toczy się dalej .......... 60
 • CZĘŚĆ III. CZAS UPOKORZENIA
 • Stan wojenny.......... 67
 • Kurkowa .......... 76
 • Sprawa Staszka .......... 83
 • Przed Sądem Marynarki Wojennej .......... 86
 • Po wyroku .......... 92
 • CZĘŚĆ IV. W WIĘZIENIACH
 • Fordon .......... 99
 • Grudziądz .......... 103
 • Znowu w Fordonie .......... 112
 • Szczęśliwe wydarzenia .......... 117
 • O naszą godność .......... 129
 • Więzienie w więzieniu .......... 134
 • Akty solidarności .......... 140
 • CZĘŚĆ V. TRUDNA WOLNOŚĆ
 • Pierwsze spotkania, pierwsze kłopoty .......... 149
 • Cierpka rzeczywistość .......... 155
 • Francja .......... 166
 • Po powrocie do kraju .......... 171
 • Początek odmiany .......... 175
 • Obraza ministra .......... 181
 • Wyjazd .......... 184
 • CZĘŚĆ VI. NA EMIGRACJI
 • Przedstawicielstwo SW .......... 187
 • Lato 1988 .......... 197
 • Nadchodzi nowe .......... 208
 • Michał .......... 219
 • Zwykłe życie .......... 227
 • Indeks osobowy .......... 235
 • Indeks ogeograficzny .......... 241

Author Biography

Ewa Kubasiewicz-Houée

Polonistka i bibliotekarka, kustosz dyplomowany. W latach 80. członkini Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” i wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej Związku w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. W stanie wojennym została skazana na najwyższy wyrok wydany w kraju – 10 lat więzienia i 5 lat pozbawienia praw publicznych. W liście otwartym napisanym w więzieniu w Fordonie odrzuciła propozycję Przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego poproszenia o łaskę w celu wcześniejszego wyjścia z więzienia. Po odzyskaniu wolności w maju 1983 r. przystąpiła do organizacji Solidarność Walcząca i została członkinią jej Komitetu Wykonawczego.

W 1987 r. wyszła za mąż za działacza bretońskiego oddziału Amnesty International i 31 stycznia 1988 r. wyjechała do Francji dzięki prawu umożliwiającemu łączenie rodzin, uzyskując paszport tylko w jedną stronę. Do lipca 1989 r. pełniła funkcję szefowej struktur Solidarności Walczącej na Zachodzie.

Obecnie mieszka w Bretanii i poświęciła się swojej pasji – pisaniu książek. Oprócz publikacji Bez prawa powrotu wydała dwie pozycje o charakterze historyczno-wspomnieniowym: Przypomnij mi zapach chleba i Krótką opowieść o honorze i śmierci oraz dwa tytuły z serii wydawniczej „Francja Tajemnicza” poświęcone Bretanii i Oksytanii. W najbliższym czasie ukaże się trzecia książka z tej serii – na temat Normandii.

Kubasiewicz-Houee-Bez-prawa-powrotu

Published

December 13, 2021

Categories

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 24 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 24 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-580-0

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-579-4