Budowanie samorządu Krakowa

Authors

Janusz Baster

Keywords:

Małopolska Wszechnica Samorządowa, Krakowski Komitet Obywatelski, 1989-2009

Synopsis

Kraków się zmienił przez te 25 lat. Jest zupełnie inny niż był w 1990 roku. Jest też zupełnie inny niż wtedy marzyliśmy. W tekście publikacji przedstawiłem program Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego z 1990 roku i każdy może sam porównać ówczesne wyobrażenia i dzisiejszą rzeczywistość. [...]
Nie ma sporu co do znaczenia i realnego dorobku reformy samorządowej, rozpoczętej w 1989 roku ustawami o samorządzie gminnym, przerwanej w 1991 roku i (prawie) dokończonej w 1998 roku wprowadzeniem samorządu powiatowego i wojewódzkiego. Samorząd stał się kluczowym elementem funkcjonowania naszego państwa. Natomiast ruchowi obywatelskiemu, działającemu już nie pod szyldem komitetów obywatelskich, a bardziej pod szyldem organizacji pozarządowych, nie udało się dotąd doprowadzić do wpisania inicjatyw obywatelskich w system ustrojowy państwa jako uzupełnienia działalności samorządu. Ten postulat odwołuje się do konstytucyjnej zasady pomocniczości.
Samorządy zmieniły obraz polskich miast, wsi i osad. Powoli osiąga się oczekiwany poziom infrastruktury komunalnej i stopniowo poprawia się stan środowiska. Te sprawy pozostają głównym obszarem aktywności samorządowców, co jest dostrzegane przez społeczności i objawia się wysokim – jak na nawyki Polaków – poziomem społecznego zaufania dla samorządowych liderów.
Odrodzenie samorządności lokalnej w roku 1990 miało i ma istotne znaczenie dla problematyki ekologicznej, powstały bowiem warunki do podejmowania decyzji dotyczących środowiska na szczeblu lokalnym. Ostatnie 25 lat to także niebywały wysiłek inwestycyjny w zakresie infrastruktury ochrony środowiska, w którym samorządy lokalne odegrały znaczącą rolę. W rozwoju samorządności istotne zasługi mają organizacje społeczne, które ją skutecznie wspierały, szkoliły działaczy samorządowych i pełniły funkcje doradcze.


Janusz Baster

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Tomasz Gąsowski, „Solidarny” Samorząd .......... 7
 • 1. WSTĘP .......... 9
 • Od autora .......... 9
 • Wprowadzenie .......... 12
 • 2. ISTOTA SAMORZĄDNOŚCI LOKALNEJ
 • „Ojcowie” samorządności .......... 15
 • Krakowskie wątki tworzenia koncepcji samorządu .......... 19
 • 3. SOLIDARNOŚCIOWY RUCH OBYWATELSKI W KRAKOWIE .......... 23
 • Wprowadzenie .......... 23
 • Małopolska Wszechnica Samorządowa .......... 24
 • Dzielnicowe Komitety Obywatelskie .......... 30
 • Osiedlowe komitety obywatelskie .......... 36
 • 4. POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ KRAKOWSKIEGO KOMITETU OBYWATELSKIEGO .......... 45
 • Organizowanie i struktura Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego .......... 45
 • Cele i formy działalności Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego .......... 52
 • Tworzenie programu dla Krakowa .......... 54
 • Kampania prezydencka Ryszarda Gryglewskiego .......... 60
 • Reagowanie na wyzwania bieżące .......... 62
 • 5. BATALIA O SAMORZĄD KRAKOWA .......... 65
 • Zmagania legislacyjne .......... 65
 • Spór o termin wyborów .......... 68
 • Sprawa statusu Krakowa .......... 69
 • Kampania wyborcza .......... 69
 • Prawybory .......... 72
 • Rada Miasta – nasza .......... 74
 • 6. ROZKWIT I UPADEK RUCHU KOMITETóW OBYWATELSKICH
 • Ruch komitetów obywatelskich w Polsce .......... 79
 • Od Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego do Stowarzyszenia Komitet Obywatelski miasta Krakowa .......... 85
 • Podsumowanie. Uwagi o samorządzie po 25 latach .......... 89
 • Bibliografia .......... 97
 • Indeks osobowy .......... 99

Published

December 9, 2015