Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800-1850)

Authors

Olga Płaszczewska
Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0002-0814-2762

Keywords:

Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński

Synopsis

THE VISION OF ITALY IN THE POLISH AND FRENCH LITERATURE OF ROMANTICISM (1800-1850)

The Vision of Italy in the Polish and French Literature of Romanticism (1800-1850) is a book devoted to the vogue for Italy which was common in 19th-century Europe. On the examples derived from literary masterpieces (written by Poles – among others by Juliusz Słowacki, Cyprian Norwid, Zygmunt Krasiński – and by French, for example Alfred de Musset, René Chateaubriand George Sand and Madame de Staël) and works minorum gentium, the book presents similarities and differences in the perception of Italy, which can be read from relations and notes, situated on the borderline between literature and reporting, concerning voyages on the Apennine Peninsula and Sicily (“Italian journey” turns out to be an independent literary genre in this context), as well as from works belonging to the literary fiction – artistic prose, drama and poetry. The main subject of the book concerns romantic italomania – fascination with Italy treated as a sphere characterised by certain aesthetic values, rules of life and customs.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • WSTĘP .......... 15
 • ROZDZIAŁ I. PODRÓŻ WŁOSKA JAKO GATUNEK LITERACKI .......... 31
 • Podróż w literaturze: zarys problematyki .......... 31
 • Podróż włoska w kulturze i literaturze .......... 40
 • Przedromantyczna podróż włoska: François René de Chateaubriand .......... 48
 • Podróże dydaktyczne: Stanisław Dunin Borkowski i Alphonse Dupré .......... 63
 • Polska podróż włoska po francusku: Anna Potocka .......... 83
 • Impresja: Jules Janin .......... 94
 • Podróż włoska Polaków: Łucja Rautenstrauchowa, Antoni Karśnicki, Bartłomiej Ignacy Ludwik Orański .......... 103
 • Południe Zygmunta Krasińskiego: Dziennik sycylijski albo Z sycylijskiej podróży kart kilka .......... 115
 • Broszura polityczna: François Sadkowski .......... 116
 • Juliusz Słowacki, Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu – Pieśń I – podróż włoska w miniaturze .......... 117
 • Romantyczny pastisz – Zygmunt Krasiński, Przedmowa wydawcy do Trzech myśli Ligenzy oraz Estetyczne poglądy Cypriana Norwida .......... 125
 • Podsumowanie: romantyczna podróż włoska jako gatunek literacki .......... 129
 • ROZDZIAŁ II. WIZJA WŁOCH W PROZIE ARTYSTYCZNEJ .......... 135
 • Wprowadzenie .......... 135
 • Między podróżą a powieścią: Korynna pani de Staël .......... 138
 • Powieść „zbójecka” a początki italianizmu w prozie artystycznej XIX wieku .......... 166
 • Włoski bandyta i weneckie impresje: Jean Sbogar Charles’a Nodiera .......... 169
 • Italianizm powieści George Sand .......... 172
 • Italianizm Honoré de Balzaca .......... 179
 • Uroki Południa: Graziella Alphonse’a de Lamartine’a .......... 185
 • L’Italie pittoresque: zbiór pamiątek .......... 190
 • Italianizm w polskiej prozie artystycznej – Krasiński i Słowacki .......... 191
 • Epigon wątku bandycko-romansowego: Adam Amilkar Kosiński .......... 193
 • Italia Norwidowska .......... 194
 • Podsumowanie .......... 200
 • ROZDZIAŁ III. WIZJA WŁOCH W DRAMACIE OKRESU ROMANTYZMU .......... 205
 • Wprowadzenie .......... 205
 • Włoski teatr Musseta ..........208
 • Malownicza Wenecja: bajroniczny Delavigne i naśladowcy .......... 221
 • Polskie Włochy teatralne: wizja Słowackiego .......... 225
 • Wenecja Krasińskiego – I część Nie-Boskiej komedii .......... 233
 • Teatr Norwida: Włochy współczesne .......... 235
 • Italianizm epigonów .......... 239
 • Podsumowanie .......... 242
 • ROZDZIAŁ IV. WIZJA WŁOCH W POEZJI OKRESU ROMANTYZMU .......... 245
 • Ziemia umarłych .......... 245
 • Rzym .......... 256
 • Pomiędzy Rzymem a Kampanią: Trzy myśli Krasińskiego .......... 267
 • Kampania Rzymska .......... 269
 • Wenecja .......... 273
 • Południe .......... 283
 • Znasz-li ten kraj… .......... 290
 • Podsumowanie .......... 292
 • ZAKOŃCZENIE .......... 295
 • Wśród źródeł italomanii: Childe Harold Byrona .......... 296
 • Italianizm uniwersalny .......... 297
 • Polska odmienność .......... 302
 • Romantyczny mit Italii .......... 310
 • Romantyczne Włochy – kwestia otwarta .......... 310
 • Wszystkie drogi .......... 315
 • Aneks .......... 317
 • Bibliografia .......... 333

Author Biography

Olga Płaszczewska, Uniwersytet Jagielloński

Historyk literatury i komparatystka, tłumaczka, obecnie profesor uczelni na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła filologię polską i włoską na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiowała także we Włoszech (Universita per Stranieri w Perugii) i Francji (interdyscyplinarne studia podyplomowe na Université Stendhal w Grenoble). Była lektorką języka polskiego na Universita Statale di Milano w Mediolanie, jako visiting professor wykładała w Mediolanie, Udine i Grenoble. Redagowała i współredagowała wiele tomów zbiorowych z komparatystyki i historii literatury polskiej, jest autorką sześciu monografii: Błazen i błazeństwo w dramacie romantycznym. Studium komparatystyczne (2002); Włoskie przekłady dzieł Juliusza Słowackiego (2004); Przestrzenie komparatystyki − italianizm (2010), Włoskie divertimento. Szkice komparatystyczne (2017); Gabinety, pracownie, mieszkania pisarzy i artystów w literaturze XIX–XX wieku (2021) oraz niniejszego tomu. Jest członkinią Stowarzyszenia Italianistów Polskich, rady naukowej czasopisma „Italica Wratislaviensia” oraz redakcji dwumiesięcznika „Arcana. Kultura, historia, polityka”.

Published

December 14, 2021

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-552-7

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-551-0