Z dziejów literatury i kultury

Authors

Julian Maślanka
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Keywords:

literature, culture, folklore, tradition, textology, editing

Synopsis

The volume presents studies and treatises of Julian Maślanka (1930-2020) within the scope of literature, folklore and cultural traditions. The treatise Tradycje cyrylo-metodiańskie w polskiej literaturze romantycznej [Cyril and Methodius Traditions in the Polish Romantic Literature] discusses relations between the traditions of Slavdom apostles and the chronicle message about Piast. At the turn of the 19th century, these relations found their place in historical writing and literature. The chapter Mity historyczne w okresie baroku i oświecenia [Historical Myths in the Ages of Baroque and Enlightenment] concerns manifestations of “mythical thinking” about the oldest national past, contained in messages of mediaeval chroniclers, later transformed (often enriched) and popularised in Polish historiography until the times of the Enlightenment. Mityzacja folkloru w pierwszej połowie XIX wieku [Mythisation of Folklore in the First Half of the 19th Century] resulted from the expectations of the then folklorists and collectors of folk oral works, which assumed that the primary state of the nation, mystery of its primary identity (national spirit) or values and symbolical meanings of primaeval epochs were encoded in folk culture.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Rozdział I. Tradycje cyrylo-metodiańskie w polskiej literaturze romantycznej .......... 7
 • Rozdział II. Mity historyczne w okresie baroku i oświecenia .......... 19
 • Rozdział III. Mityzacja folkloru w pierwszej połowie XIX wieku .......... 33
 • Rozdział IV. Literatury słowiańskie w wykładach paryskich Mickiewicza .......... 49
 • Rozdział V. Historyczne poglądy Mickiewicza .......... 69
 • Rozdział VI. Mickiewicz o despotyzmie rosyjskim .......... 81
 • Rozdział VII. Uwagi o tekście Pana Tadeusza .......... 97
 • Rozdział VIII. O tekście Beniowskiego .......... 107
 • Rozdział VIII. O tekście Beniowskiego .......... 107
 • Rozdział IX. Problemy edytorskie w dramatach Norwida .......... 117
 • Rozdział X. Poemat skrajnego pesymizmu (Maria Antoniego Malczewskiego) .......... 127
 • Rozdział XI. Poeta tragiczny – August Antoni Jakubowski (syn Antoniego Malczewskiego) .......... 151
 • Rozdział XII. Krakus Norwida – misterium narodowe .......... 175
 • Rozdział XIII. Kainowa zbrodnia na Wawelskim Wzgórzu .......... 189
 • Rozdział XIV. Podanie o Walgierzu w historiografii i literaturze .......... 197
 • Rozdział XV. Nauka i niepodległość pod zaborami .......... 213
 • Rozdział XVI. Nieco o godności w literaturze .......... 227
 • Bibliografia .......... 241
 • Nota od redakcji .......... 253
 • Indeks nazwisk .......... 259

Author Biography

Julian Maślanka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Historyk literatury i kultury polskiej, filolog-edytor. Prof. zw. UJ (od 1986 r.); członek czynny PAU, dyrektor Wydziału I (2005–2013); członek Komitetu Słowianoznawstwa (1969–1980) i Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN (1993–1997). Pełnił funkcję redaktora naczelnego „Zeszytów Prasoznawczych” (1964–1967), „Prac Historycznoliterackich. Zeszytów Naukowych UJ” (1971–1975), „Ruchu Literackiego” (1995–2000). Autor m.in. następujących książek: Zorian Dołęga Chodakowski. Jego miejsce w kulturze polskiej i wpływ na polskie piśmiennictwo romantyczne (1965); Słowiańskie mity historyczne w literaturze polskiego oświecenia (1968); Literatura a dzieje bajeczne (1984, wyd. rozszerz. 1990); Z dziejów literatury i kultury (2001); Szkice z dziejów literatury i kultury (2014). Należał do Komitetu Wydania Rocznicowego Dzieł Mickiewicza (opracował tomy VII–XI), do Komitetu Redakcyjnego Dzieł wszystkich Norwida (opracował tom V). W jego opracowaniu ukazały się m.in.: Z.D. Chodakowskiego O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem oraz inne pisma i listy (1967); tegoż Śpiewy sławiańskie pod strzechą wiejską zebrane (1973); A.A. Jakubowskiego Poezje (1973); A. Małeckiego Od antyku do romantyzmu (1979); S. Pigonia Poprzez stulecia. Studia z dziejów literatury i kultury (1984). Był redaktorem naukowym Encyklopedii wiedzy o prasie (1976), Słownika pisarzy świata (2004, 2008) oraz redaktorem i współautorem Encyklopedii literatury światowej (2005). Jego rozprawy drukowano również w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych czeskich, francuskich, jugosłowiańskich, niemieckich i włoskich.

Published

December 23, 2021

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-540-4

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-539-8