Zasięgi polskich grup etnograficznych

Authors

Janusz Kamocki

Keywords:

Polish ethnographic groups, Lechitic tribes, Polish folk culture

Synopsis

RANGES OF THE POLISH ETHNOGRAPHIC

Many authors tried to elaborate a map of the Polish ethnographic groups – the most known is Ugrupowanie etniczne ludu polskiego [“The Ethnic Grouping of the Polish Folk”] of Jan Bystroń, published in 1925. The progress of research in 95 years, publication of many monographs – “Atlas Polskich Strojów Ludowych” [The Atlas of the Polish Folk Costumes] above all – caused that the work of Bystroń is already of archival value. Janusz Kamocki made an effort to elaborate a current range of the Polish ethnographic groups – as he writes at the end of his work “current in 2020”. Among Polish ethnographers, he has probably the greatest experience in research on this issue – he already published his elaborations in 1965 and 1991. Furthermore, he is the author of two issues of Atlas Polskich Strojów Ludowych. In principle, it is accepted that the Polish nation was created due to combining of six basic Lechitic tribes: Małopolanie, Wielkopolanie, Mazowszanie, Sieradzanie, Ślązacy and Pomorzanie. The author determines also the large group of Kresowiacy – created as a result of historical events – and group currently creating on the so-called recovered lands, establishing from settlers of different parts of Poland which he calls tentatively the “settlement group”. He also traces here a chance of creating new ethnographic groups. Moreover, he distinguishes two subgroups: Górale [Highlanders] – separated from Małopolanie and Ślązacy, and Mazurzy Pruscy [Prussian Masurians] – separated from Mazowszanie.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 7
 • Małopolanie .......... 14
 • Górale .......... 31
 • Ślązacy .......... 69
 • Wielkopolanie .......... 88
 • Sieradzanie i Łęczycanie .......... 96
 • Mazowszanie .......... 102
 • Mazurzy Pruscy i Warmiacy .......... 110
 • Pomorzanie .......... 123
 • Kresowiacy .......... 142
 • Kresowe grupy spolonizowane .......... 153
 • Grupy osadnicze .......... 166
 • Mniejszości narodowe w Polsce .......... 174
 • Zakończenie .......... 185
 • Indeks osobowy .......... 189
 • Indeks geograficzny .......... 193
 • Indeks etnograficzny .......... 201

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Janusz Kamocki

Etnograf, dr, uczestnik konspiracji w strukturach Narodowej Organizacji Wojskowej, a następnie Armii Krajowej, ps. „Mamut”. Więzień polityczny PRL, działacz niepodległościowy, w latach 1987-1989 członek redakcji niezależnego czasopisma „Zamek”; wieloletni pracownik Muzeum Etnograficznego w Krakowie (dział etnografii pozaeuropejskiej), autor wielu prac naukowych, m.in. dotyczących polskich grup etnograficznych i Polaków w Kazachstanie. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Published

December 21, 2021

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-593-0

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-520-6