Telewizja i performans : eksperyment z myślenia o mediach, codzienności i polityce

Authors

Marcin Sanakiewicz
Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Poland
https://orcid.org/0000-0002-8068-6377

Keywords:

telewizja, nowe media, performans, społeczeństwo, władza performatywna, technokultura

Synopsis

Celem książki jest próba sformułowania definicji współczesnej telewizji (z uwzględnieniem jej ekstensji w nowych mediach) jako performansu, czyli działania procesualnego i sprawczego w obszarze widzialności i społecznej rzeczywistości. Autor podejmuje też próbę weryfikacji możliwości poznawczych performatyki w kulturoznawczo zorientowanych naukach o polityce i naukach o mediach. Interesują go kwestie obecności, istotności i sprawczości telewizji w codziennych praktykach i dyskursach jednostek i instytucji, w powstawaniu norm kulturowych i społecznych, a także tworzeniu się wspólnot. W konsekwencji modyfikacji uległa również dzisiejsza kondycja zmediatyzowanej demokracji, a także rozumienie kultury politycznej.
Autor stara się przedstawić wspólne pola performansu i telewizji oraz wynikającą z nich koncepcję władzy performatywnej, odwołującą się do myśli Michela Foucaulta. Proponuje także rozważania nad nowymi ontologiami, obecnymi w technokulturowej ramie telewizyjnego terytorium widzialności, które odsyłają między innymi do wybranych wątków myśli Martina Heideggera, Ervinga Goffmana i Anne Friedberg. W nawiązaniu do agonicznego rozumienia polityki, polityczności i hegemonii Chantal Mouffe, podejmuje próbę ponownego zdefiniowania demokracji performatywnej, w której istotną rolę odgrywa telewizja. Ponadto bada performatywność kultury politycznej, politycznego oraz proponuje ich interpretacje, w kontekście ustaleń Judith Butler oraz Gillesa Deleuze'a i Félixa Guattariego.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Rozdział I. Media i codzienność • 31
 • 1. Zwrot performatywny: konteksty i próby definicji • 33
 • 2. Codzienność jako działanie telewizyjnością • 58
 • 3. Performatywna władza telewizji • 75
 • Rozdział II. Technokulturowa rama widzialności • 101
 • 1. Ku nowym ontologiom • 104
 • 2. Technokulturowe praktyki telewizyjne • 145
 • Rozdział III. W stronę demokracji performatywnej • 189
 • 1. Polityka, polityczność, hegemonia • 191
 • 2. Performatyzacja a demokracja medialna • 219
 • Rozdział IV. Performatyzacja kultury politycznej (interpretacje) • 259
 • 2. Performans w ujęciu Judith Butler • 274
 • 3. Performatywne maszyny Gillesa Deleuze’a
 • Zakończenie • 333
 • Bibliografia • 347
 • Indeks nazwisk • 367

Published

May 5, 2020

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 28 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 28 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-097-3