Bezdomnieć : utwór wierszowany, rysunki i kolaże

Authors

Iwona Mickiewicz

Keywords:

utwór wierszowany

Synopsis

Tytułowe słowo „bezdomnieć” to autorski neologizm Iwony Mickiewicz, czasownik odpowiadajacy słowu „odejść”. Ale „bezdomnieć” jest czasownikiem niedokonanym, procesualnym, a „odejść” – dokonanym, definitywnym. To wybór znaczący. Bezdomność jako kondycja ludzka jest wprawdzie doswiadczeniem tragicznym, ale jest też drogą, wolnoscią, otwarciem – nie zamknięciem. […] Tekst Bezdomnieć w szczególny sposób upomina się o wolność dla słów, wolność dla poezji – tej zazdrosnej dziewczynki-tricksterki, kreatywnej anarchistki, wrażliwej i delikatnej, narażonej na przemoc, manipulacje i wykorzystanie, a zarazem wiecznie młodej, nieustannie się odradzającej, niedającej się nigdy uciszyc, otruć, zabić. Nie istnieją dla niej mury między codzienną rzeczywistoscią a enklawą deklarowanej nierzeczywistosci. Warto dołaczyć do Iwony Mickiewicz i jej bohaterki, żeby pozwolić im się przeprowadzić przez granice czasu i przestrzeni, słowa i obrazu, poezji i teatru.

z posłowia Anny R. Burzynskiej

Chapters

  • TABLE OF CONTENTS
  • Bezdomnieć .......... 9
  • Rzut rzutem z rzutem zrzutów .......... 101
  • Czasownik niedokonany – posłowie Anny R. Burzyńskiej .......... 127
  • Noty biograficzne .......... 135

Author Biography

Iwona Mickiewicz

Studiowała pedagogikę specjalną w Leningradzie oraz polonistykę w Warszawie, a w latach 1994-1998 – scenopisarstwo w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Berlinie. Od 1988 r. mieszka i pracuje w Berlinie. Autorka wierszy, miniprozy, utworów scenicznych, rysunków, krótkich filmów artystycznych, projektów literacko-artystycznych. Pracuje również jako edytorka (www.iwona-mickiewicz.com).

Published

August 31, 2022

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-715-6