Środowisko akademickie krakowskich rzeźbiarzy : 1818-2018

Authors

Małgorzata Dąbrowska

Keywords:

historia rzeźby, Kraków, artyści, krakowska szkoła rzeźby, metaforyczna figuracja, 1818-2018, Akademia Sztuk Pięknych

Synopsis

The book focuses on the history concerning the Sculpture Department of the Krakow Academy of Fine Arts from its creation in 1818 to the present day. The study constitutes a broadened version of the text prepared for the jubilee volume published on the occasion of the bicentenary of this leading artistic academy in Poland. The book describes a process of acquiring the knowledge about the theory and practice of the sculptural profession and indicates how strong personalities of professors influenced young generations. The basis of this research was shaped by archival documents kept in the Jagiellonian Library and archive of the Academy of Fine Arts as well as by press articles, an analysis of teaching programmes and, most of all, by interviews and discussions with artists. The evolution of the Polish sculpture has been depicted – from reaching the foundations of the academic workshop, liberating from foreign models, through the reaction for new currents in the 20th century, to relations with the modern avant-garde. The reputation of the Sculpture Department is based primarily on the high technical level of students and teachers’ works, their high artistic awareness, although many graduates of the Krakow academy exhibit special traditionalism.

Chapters

  • TABLE OF CONTENTS
  • Wstęp .......... 9
  • Rozdział I. Starania o utworzenie i utrzymanie Katedry Rzeźby (1818-1899) .......... 17
  • Rozdział II. Od powstania Akademii do wybuchu II wojny światowej – wybicie się na samodzielność (1900-1939) .......... 57
  • Rozdział III. W cieniu politycznego uwikłania (1945-1989) .......... 81
  • Rozdział IV. Rzeźba w dobie kryzysu reprezentacji .......... 131
  • Teksty krytyczne pedagogów krakowskiej ASP .......... 177
  • Bibliografia .......... 213
  • Lista ilustracji .......... 229
  • Indeks osobowy .......... 233

Author Biography

Małgorzata Dąbrowska

Doktor Małgorzata Dąbrowska jest specjalistą z zakresu rzeźby XIX i XX wieku. Absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia podyplomowe na Sorbonie, obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską na Uniwersytecie Paris X-Nanterre (Rzeźbiarze polscy i Francja. Między wpływami francuskimi a poszukiwaniem stylu narodowego 1887-1918). Było to pierwsze kompleksowe opracowanie historii polskiej rzeźby na tle relacji artystycznych z Francją. Stypendystka Fundacji Lanckorońskich, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rządu francuskiego. Autorka prowadzi badania interdyscyplinarne łączące problematykę socjologii sztuki, historii sztuki, ekonomii. Opublikowała szereg artykułów z zakresu rzeźby, była uczestniczką wielu międzynarodowych konferencji w Polsce i za granicą, współpracuje z czołowymi francuskimi muzeami, w tym z Musée d’Orsay, Musée Rodin, Musée Picasso.

Published

December 21, 2019

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-7638-946-2