Środowisko akademickie krakowskich rzeźbiarzy 1918-2018

Authors

Małgorzata Dąbrowska

Summary

Książka  ma za zadanie wypełnić lukę w wiedzy na ten temat. Opisuje postacie wybitnych artystów i pedagogów uczelni, obrazując ich wpływ na młode pokolenia. Uwaga autorki jest skupiona na metaforycznej figuracji, nurcie dominującym w krakowskiej szkole rzeźby.

Chapters

  • TABLE OF CONTENTS
  • Wstęp .......... 9
  • Rozdział I. Starania o utworzenie i utrzymanie Katedry Rzeźby (1818-1899) .......... 17
  • Rozdział II. Od powstania Akademii do wybuchu II wojny światowej – wybicie się na samodzielność (1900-1939) .......... 57
  • Rozdział III. W cieniu politycznego uwikłania (1945-1989) .......... 81
  • Rozdział IV. Rzeźba w dobie kryzysu reprezentacji .......... 131
  • Teksty krytyczne pedagogów krakowskiej ASP .......... 177
  • Bibliografia .......... 213
  • Lista ilustracji .......... 229
  • Indeks osobowy .......... 233

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Środowisko akademickie krakowskich rzeźbiarzy 1918-2018
Published
December 21, 2019