Przeklęte stulecie - cudowne stulecie: O kompensacyjnych aspektach dziewiętnastowiecznej literatury polskiej

Authors

Jan Musiał

Keywords:

19th-century enslavement of Poland, national trauma, compensation in literature, genre fluidity, history of XIX century

Synopsis

A CURSED CENTURY – A WONDERFUL CENTURY

From Zygmunt Krasiński, who was the first to notice that the poetry of his contemporaries was this kind of compensation of a historic tragedy of the nation, to other Romantics, who gave this sentiment a narrower literary expression in the form of messianism, variously understood, and further on, to positivist compensatory organic work, and to the Young Polish call for an act that would overcome spiritual incapacity – the author constructs his argument, illustrating it abundantly with examples of selected literary works. Indeed, he offers an “illustration” of the title thesis rather than providing the ultimate proof of it. Nevertheless the presented material appears sufficient to provoke substantive critique from the point of view of both literary criticism and sociology of literature, in the spirit of the current studies in the cultural history of literature and the entanglement of literary works of art in extra-literary contexts. This kind of critique also has a 19th century predecessor, Stanisław Brzozowski, whose views conclude the discussion.
Therefore, this is inherently a historical literary study, but its main thesis is psychoanalytic in character. From this viewpoint, after elucidating the notion of compensation, which in literature appears as sublimation, the author follows a 19th-century trail, beginning with the artists’ passive reaction to humiliation brought about by captivity, and leading to the active “pursuit of power” when captivity was coming to an end. Mythologized in this way, reality, paradoxically, found support in the ideology of sarmatism, which had been overcome a century before and now came to be seen as a positive spiritual tradition.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Metatekstowe założenie badawcze .......... 9
 • ROZDZIAŁ I. Psychoanalityczne diagnozowanie klęski rozbiorów .......... 13
 • „Obrona praw swoich, dobywanie z grobu ojczyzny” .......... 16
 • Od pasywnej reakcji na upokorzenia do aktywnego „dążenia do mocy” .......... 28
 • Sarmatyzm wysublimowany w pozytywną tradycję duchową .......... 33
 • ROZDZIAŁ II. Kompensacja narodowych urazów spoiwem procesu historycznoliterackiego w polskim XIX wieku .......... 41
 • Spóźniona trauma potargowicka .......... 49
 • Pozytywistyczny przełom czy pozorne odstępstwo? .......... 62
 • „Spychane mumie są rozgoryczone” .......... 76
 • ROZDZIAŁ III. GENOLOGICZNA OBFITOŚĆ JAKO PRZEJAW ESTETYZOWANIA KOMPENSACYJNEGO .......... 89
 • „My lubim sielanki” .......... 92
 • Arcydramat w osieroconej rzeczywistości .......... 97
 • Premedialne rozprzężenie genologiczne .......... 103
 • „Z prozą aliansów nie chcę” .......... 106
 • Dialektyczne odchylenie romansowe .......... 114
 • Wypowiedzi aspirujące do literackości .......... 120
 • Rozdział IV. Typy kompensacji literackiej w strukturze dzieła .......... 123
 • Zdania psychologiczne uprzywilejowane w kreowaniu pojęć typologicznych .......... 125
 • Kompensacje osobiste twórców .......... 127
 • Zmitologizowane źródło sarmackie .......... 130
 • Archetypy antycypujące kompozycję dzieła .......... 133
 • Schematyczne w swej typowości postacie .......... 137
 • Aksjologiczne brzemię idei – ostatnie piętro kompensacji .......... 140
 • Podsumowanie – dalsza perspektywa badawcza .......... 147

Author Biography

Jan Musiał

Literaturoznawca, autor prac: „Marchołt" 1934-1939. Antologia tekstów (Kraków 2002), Wartość i wartościowanie w pracach Stefana Kołaczkowskiego o literaturze (Przemyśl 2006), Aksjologia arcyliteracka oraz inne przyczynki historyczne i krytyczne (Lwów 2014), Pobocza literaturoznawcze (Lwów 2018), a także artykułów naukowych, m.in. w periodykach „Dialog Dwóch Kultur”, „Rocznik Przemyski”, „Studia Leopoliensia”.

Musial-Przeklete-stulecie-cudowne-stulecie-cover

Published

November 15, 2022

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

9788396456502