Sąsiedzi. Historia wieloetnicznej wspólnoty w Kutach: Tom I. Chrześcijanie (rekonstrukcje rodzin)

Keywords:

Kuty, Ormians, multi-ethnicity in Kuty, parish directory of Kuty

Synopsis

Przedstawiana praca to studium przypadku Kut nad Czeremoszem, miejscowości położonej na granicy Galicji i Bukowiny, którą zamieszkiwali Żydzi, Rusini, Ormianie i Polacy. Wspomniane grupy etniczne wypełniały lokalny pejzaż społeczny, tworzyły wspólnotę, zachowując przy tym kulturową specyfikę, którą odkrywamy w takich zjawiskach, jak stosunki matrymonialne, relacje gospodarcze, ład komunikacji językowej oraz zakres i formy wzajemnej rywalizacji i konfliktów. Tom pierwszy opracowania poświęcony jest rekonstrukcji rodzin chrześcijańskich zamieszkujących miasteczko (w przygotowaniu jest opracowanie poświęcone Żydom). Na podstawie zachowanego rzymskokatolickiego spisu parafialnego Kut z lat 1901-1945, w oparciu o dokumenty archiwalne innych obrządków, staramy się metodą retrospektywnego sięgania w coraz dalsze pokolenia i epoki odtworzyć losy poszczególnych rodzin zamieszkujących interesującą nas miejscowość.

Ze Wstępu

Chapters

  • TABLE OF CONTENTS
  • WSTĘP .......... VI
  • Przedmiot i cel opracowania .......... VI
  • Sasiedztwo, wspólnota i etnos .......... XV
  • Możliwosci rekonstrukcji .......... XXII
  • Ogólna charakterystyka zródeł .......... XXVII
  • Podziekowania .......... XXXIII
  • WYKAZ ZRÓDEŁ DO TOMU I .......... 1

Downloads

Download data is not yet available.
Wasyl-Sasiedzi-Historia-wieloetnicznej-wspolnoty-w-Kutach

Published

December 31, 2017