Skoworodiana polskie: Recepcja myśli filozoficznej i twórczości literackiej Hryhorija Skoworody w Polsce

Authors

Denys Pilipowicz
Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0002-4388-2707

Keywords:

Hryhorij Skoworoda, filozofia, u polskiej tradycji skoworodoznawcza

Synopsis

Hryhorij Skoworoda (1722-1794) – ukraiński wędrowny filozof, myśliciel i poeta, „ukraiński Sokrates”, już za życia wywoływał żywe zainteresowanie. Jego dzieła poetyckie i filozoficzne, charakteryzujące się bogatą symboliką, licznymi odwołaniami do filozofii antycznej oraz Biblii, nieprzerwanie budzą ciekawość uczonych. Przypadająca w tym roku 300. rocznica urodzin filozofa stała się inspiracją do podsumowania polskiego dorobku skoworodoznawczego, na który składają się syntezy historycznoliterackie, prace językoznawcze, filozoficzne, artykuły popularyzatorskie oraz tłumaczenia. Integralną część monografii stanowią dwa ważne dodatki – pierwszy w formie antologii prezentuje polskojęzyczne teksty poświęcone twórczości Skoworody, które ułożono w porządku chronologicznym, co pozwoli prześledzić ewolucję refleksji naukowej. Do antologii włączono zarówno krótkie wzmianki z syntetycznych opracowań dziejów literatury ukraińskiej, artykuły stale obecne w obiegu naukowym, jak i teksty niesłusznie zapomniane, szczególnie z dziedziny historii filozofii ukraińskiej. Są to np. prace Iwana Mirczuka i obszerny monograficzny artykuł Jarosława Ulwańskiego, do tej pory nienotowany w literaturze przedmiotu. Całości dopełnia bibliografia prac skoworodoznawczych, rejestrująca wszystkie znane pozycje poświęcone twórczości Skoworody, które ukazały się w Polsce, co nie tylko dla polskich uczonych może stanowić punkt wyjścia do inicjowania nowych badań w tym zakresie.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • ROZDZIAŁ 1. SYNTEZY HISTORYCZNOLITERACKIE KOŃCA XIX – 1. POŁOWY XX W.
 • 1.1. Adam Honory Kirkor – O literaturze pobratymczych narodów słowiańskich .......... 15
 • 1.2. Iwan Franko – Charakterystyka literatury ruskiej XVI-XVIII .......... 21
 • 1.3. Józef Tretiak – Dawna poezja ruska i polemika wokółunijna .......... 29
 • 1.4. Bohdan Łepki – Zarys literatury ukraińskiej .......... 35
 • ROZDZIAŁ 2. POCZĄTKI REFLEKSJI FILOZOFICZNEJ
 • 2.1. Iwan Mirczuk – Skoworoda w świetle idei filozofii narodowej .......... 39
 • 2.2. Jaroslaw Ulwański – Skoworoda – filozof panteista .......... 47
 • 2.3. Dmytro Czyżewski – Skoworoda – mistyk .......... 53
 • 2.4. Czesław Jastrzębiec – Kozłowski – Skoworoda – filozof bez systemu .......... 79
 • ROZDZIAŁ 3. SKOWORODA W POWOJENNEJ SLAWISTYCE
 • 3.1. Ryszard Łużny – filozoficzno-religijny wymiar twórczości Skoworody .......... 83
 • 3.2. Wiesław Witkowski o języku dzieł Skoworody .......... 93
 • 3.3. Iwan Iwanio i Wołodymyr Szynkaruk – humanistyczna filozofia Skoworody .......... 101
 • ROZDZIAŁ 4. SKOWORODOZNAWSTWO W POLSCE PO 1991 R. .......... 109
 • 4.1. Roland Pietsch – O mistyce i metafizyce u Skoworody .......... 109
 • 4.2. Włodzimierz Mokry – Filozofia religijna Skoworody .......... 111
 • 4.3. Denys Pilipowicz – Filozofia – teologia – mistyka Skoworody .......... 115
 • 4.4. Tatiana Studentowa – oniryzm w dziele Skoworody .......... 129
 • 4.5. Irena Betko – dzieło Skoworody w świetle psychologii głębi .......... 131
 • 4.6. Teresa Obolevitch – Skoworoda i Hildegarda z Bingen .......... 136
 • 4.7. Michał Tadeusz Handzel – panenteistyczna filozofia Skoworody .......... 138
 • 4.8. Pavlo Snopkov – myśl Skoworody w ujęciu psychologicznym .......... 152
 • ROZDZIAŁ 5. SKOWORODA W TŁUMACZENIU

Downloads

Download data is not yet available.
Denys-Pilipowicz-Skoworodiana-polskie

Published

January 4, 2023

Details about the available publication format: Avaliable soon

Avaliable soon

ISBN-13 (15)

978-83-8138-829-0

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-828-3