Hugo Kołłątaj jako duchowny: W 250. rocznicę papieskiej nominacji kleryka Kołłątaja na kanonię katedry krakowskiej

Keywords:

Kraków Academy, Fr. Hugo Kołłątaj, Kraków chapter, Dederkały, Kraków

Synopsis

The dissertation examines Fr. Hugo Kołłątaj’s involvement in pastoral work, and church and patriotic activity, while also tackling the question of his faithfulness to the Catholic doctrine. The author relies on extensive material which comprises 70 unpublished and 84 published primary sources. The study aims to determine the scope of Fr. Kołłątaj’s pastoral activity and his involvement in Church affairs, focusing on his struggle to obtain benefices, his care for the parishes he was responsible for, his pastoral methods, and his proposals for church reforms. The source analysis takes into account the comparative prosopographic and chronological points of view.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • ROZDZIAŁ I. DROGA DO KAPŁAŃSTWA .......... 19
 • 1. Chłopięce lata na Wołyniu i w Sandomierskiem .......... 19
 • 2. Lata szkolne. Formacja w seminarium duchownym .......... 24
 • 3. Okres studiów zagranicznych .......... 27
 • 4. Uzyskanie kanonii krakowskiej i święcenia kapłańskie .......... 36
 • ROZDZIAŁ II. KANONIK KRAKOWSKI I KUMULATOR BENEFICJÓW .......... 43
 • 1. Wprowadzenie .......... 43
 • 2. Kanonia krakowska .......... 48
 • 3. Mielec .......... 56
 • 4. Tuczępy .......... 60
 • 5. Koniusza .......... 67
 • 6. Pińczów .......... 76
 • ROZDZIAŁ III. KRZYŻANOWICE – EKSPERYMENT DUSZPASTERSKI POLSKIEGO OŚWIECENIA (1779-1794)
 • 1. Rys historyczny parafii krzyżanowickiej od powstania klasztoru do czasów ks. Kołłątaja .......... 99
 • 2. Pozyskanie beneficjum przez ks. Kołłątaja i walka o jego utrzymanie .......... 102
 • 3. Księża współpracownicy. Przeszkody w zorganizowaniu pracy duszpasterskiej .......... 109
 • 4. Realizacja ideału plebana-fizjokraty-wzorowego gospodarza .......... 123
 • 5. Modelowa świątynia katolickiego oświecenia .......... 129
 • 6. Utrata probostwa .......... 134
 • ROZDZIAŁ IV. DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNA .......... 137
 • 1. Reforma Akademii Krakowskiej .......... 137
 • 2. Ksiądz Kołłątaj w czasie Sejmu Wielkiego i jako podkanclerzy koronny .......... 147
 • 3. Ksiądz Kołłątaj na emigracji, jego stosunek do targowicy i udział w powstaniu kościuszkowskim .......... 164
 • 4. Okres uwięzienia, pobyt na Wołyniu i internowanie w Rosji. Działalność aż do śmierci .......... 174
 • ROZDZIAŁ V. KWESTIE ŚWIATOPOGLĄDOWE .......... 193
 • 1. O przyczynach błędnych sądów o światopoglądzie księdza podkanclerzego .......... 193
 • 2. Wpływ wolnomularstwa na poglądy ks. Kołłątaja .......... 199
 • 3. Odejście ks. Kołłątaja od klasycznej metafizyki i jego skutki .......... 209
 • 4. Obraz religii, Boga i stworzenia w pismach naukowych ks. Kołłątaja .......... 214
 • 6. Zaufanie Bożej opatrzności .......... 228
 • 7. Fizjokratyzm – wiara ludzi oświecenia .......... 233
 • ROZDZIAŁ VI. PROGRAMY REFORM KOŚCIELNYCH KS. KOŁŁĄTAJA .......... 241
 • 1. Wprowadzenie .......... 241
 • 2. Zarys Kołłątajowej koncepcji reform kościelnych z okresu przedrozbiorowego .......... 243
 • 3. Radykalizacja Kołłątajowych poglądów na reformę Kościoła po jego uwolnieniu z więzienia .......... 250
 • 4. Oświecenie duchowieństwa i określenie jego zadań .......... 253

Downloads

Download data is not yet available.
Maroszek-Hugo-Kollataj-jako-duchowny

Published

January 5, 2023