Filozofia i kultura w czasach przełomu: Studia i materiały z badań historiozoficznych

Authors

Marcin Karas
Jagiellonian University, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-2288-9512

Keywords:

historiosophy, philosophy, philosophy of culture, comparative research, history of civilization, reflection on science and technology

Synopsis

PHILOSOPHY AND CULTURE AT A TURNING POINT: STUDIES AND MATERIALS FROM HISTORIOSOPHICAL RESEARCH

On the pages of this book we consider over a dozen threads from the history of philosophy, science, technology and culture, and on this basis formulate more general conclusions in each category, beyond the conventional limits of epochs and philosophical systems. This makes it possible to draw general speculative conclusions from the examined material, and allows more systemic reflection, which helps uncover in the individual topics further content hidden underneath the monographic analysis or issues visible only in a broader perspective of time and space. Such an analysis is an additional advantage of the previous work on specific issues. In addition, such considerations will be more philosophical than a mere presentation of a given problem and its source analysis.
Each chapter begins with the statement of a problem, followed by a discussion on the nature of the issues under consideration and the relevant historiosophical topics that can be addressed with regard to them. A given issue will be discussed at an appropriate level of generality, but always taking into account accurate historical information and details from a given field of knowledge necessary for unambiguous consideration of the issues raised. High methodological awareness, clarity of argumentation and terminological consistency should be the primary characteristics of this research.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • CZĘŚĆ I. Z BADAŃ MEDIEWISTYCZNYCH I NOWOŻYTNYCH
 • 1. Dzieje kalendarza rzymskiego .......... 15
 • 2. Historia Cesarstwa Bizantyjskiego jako odpowiedź na czarną legendę kultury średniowiecznej .......... 33
 • 3. Czy św. Tomasz z Akwinu był poprzednikiem Mikołaja Kopernika? .......... 43
 • 4. William Ockham – życie i dziedzictwo .......... 51
 • 5. Teoria idei Nicolasa Malebranche’a .......... 71
 • 6. Uwagi o polskiej kulturze religijnej na progu czasów nowożytnych .......... 89
 • CZĘŚĆ II. HISTORIOZOFIA WSPÓŁCZESNA
 • 7. Czy Stany Zjednoczone są nowym Rzymem? .......... 107
 • 8. Teilhard de Chardin – kapłan progresizmu .......... 117
 • 9. Pojęcie intuicji w myśli Henriego Bergsona .......... 125
 • 10. Historiozoficzny potencjał amerykańskiego programu lotów na Księżyc .......... 137
 • 11. Czy historia motoryzacji ma znaczenie dla historiozofii? .......... 175
 • 12. Z refleksji nad reformami liturgicznymi w Kościele Rzymskokatolickim w XX wieku .......... 191
 • 13. Dyskusje nad dostępem do broni palnej jako wyraz różnych koncepcji człowieka .......... 203
 • 14. Na przełomie idei religijnych. Wspomnienie o Profesorze Konradzie Rudnickim (1926-2013) .......... 215

Downloads

Download data is not yet available.
Karas-Filozofia-i-kultura-w-czasach-przelomu

Published

January 27, 2023 — Updated on November 8, 2023

Versions

Series