Imiona ‒ dziedzictwo kultury

Authors

Sabina Jakubowska

Keywords:

given names, motivation behind anthroponyms, changes in anthroponymy and culture, Jadowniki, local administration, cultural heritage

Synopsis

GIVEN NAMES – A CULTURAL HERITAGE. CHANGES IN ANTHROPONYMY IN POLISH LOCAL COMMUNITIES AS REFLECTED IN THE ROMAN CATHOLIC PARISH OF JADOWNIKI (PODGÓRNE) IN MAŁOPOLSKA (1784–2005)

The study analyses historical and contemporary motivation behind given names in Polish local communities as reflected in the parish of Jadowniki in Małopolska (1784–2005). The work combines historical, linguistic, anthropological and cultural issues. Part I considers given names from a linguistic and cultural point of view: their history, their motivation, the anthropological interpretation of anthroponymic customs, and the act of naming from the philosophical perspective of idealism. Part II looks at given names used in Jadowniki from a chronological and geographical angle. The discussion begins with the earliest sources, but focuses on variation in anthroponymy in the years 1784–2005 as attested in baptismal records, taking into consideration polyonymy, the characteristics of the corpus of names, and, from a wider perspective, analogies from other local communities. Part III discusses factors contributing to the variation in terms of motivation behind given names in Jadowniki: its diversity; aspects related to religion, family and microhistory; and the influence of tradition, national consciousness, stereotypes, fashion, individual needs and emotions. The issue of consistency is also discussed in relation to naming twins. The study features an etymological and motivational dictionary of names used in Jadowniki. The conclusions support the claims that names are a testimony of human existence, and a cultural symbol and heritage, while also characterizing society and its changes.

Chapters

 • SPIS TREŚCI
 • CZĘŚĆ I. IMIONA W KONTEKŚCIE JĘZYKA I KULTURY
 • Antroponimia – przestrzeń spotkania nauk humanistycznych i społecznych .......... 13
 • Dzieje imion .......... 25
 • Uwarunkowania kulturowe i społeczne motywacji wyboru imion .......... 50
 • Imię jako symbol kultury .......... 65
 • Imię jako świadectwo istnienia człowieka .......... 84
 • Nadawanie imienia jako najstarsza forma idealizmu .......... 100
 • Banalizacja sensów przy współczesnym poszukiwaniu przez ludzi znaczeń w imionach jako wyraz tęsknoty za sensem w ogóle .......... 111
 • CZĘŚĆ II. IMIONA W JADOWNIKACH W KONTEKŚCIE CHRONOLOGICZNYM I GEOGRAFICZNYM
 • Źródła wiedzy o imionach w Jadownikach – charakterystyka bazy danych .......... 123
 • Historia i położenie Jadownik – bezpośredni kontekst warunkujący poznanie lokalnej antroponimii i jej zmienności .......... 131
 • Imiona w Jadownikach na podstawie najstarszych dokumentów .......... 156
 • Zmienność chronologiczna imion w Jadownikach (1784-2005) .......... 170
 • Wieloimienność w Jadownikach .......... 191
 • Charakterystyka zbioru imion .......... 202
 • Historyczna zmienność imion w Jadownikach w kontekście geograficznym .......... 225
 • CZĘŚĆ III. ZMIENNOŚĆ MOTYWACJI W JADOWNIKACH
 • Różnorodność motywacji wyboru imion w Jadownikach .......... 295
 • Świadomość narodowa jako motyw warunkujący wybór imienia .......... 321
 • Imiona dzieci nieślubnych jako przykład stosowania stereotypów w imionach .......... 350
 • Proces recepcji nowych imion w tradycyjnym środowisku lokalnym .......... 368
 • Moda i uprzedzenia jako motywy wyboru imienia .......... 389
 • Kwestia konsekwencji wyboru .......... 410
 • Współczesna motywacja wyboru imion w świetle analizy ankiet .......... 417
 • Wybór własnego imienia .......... 438
 • Motywacje wyboru imion dawniej i dziś .......... 448
 • Historia i mikrohistoria regionalna odzwierciedlone w antroponimii .......... 472

Author Biography

Sabina Jakubowska

Absolwentka UJ, mgr archeologii, dr nauk humanistycznych, autorka powieści Akuszerki (2022) i Dom na Wschodniej (2015), nauczycielka i doula.

Jakubowska-Imiona-Dziedzictwo-kultury

Published

December 18, 2022

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-783-5

Details about the available publication format: Hardback

Hardback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-782-8