Zapiski podróżne: w tłumaczeniu z języka ormiańskiego i w opracowaniu Hripsime Mamikonyan

Authors

Symeon Lehacy

Keywords:

Simeon Lehatsi, Polish Armenians, Armenian Church, Nicolas Torosowicz, pilgrimages, journey to Orient, 17th century, Ottoman Empire

Synopsis

TRAVEL NOTES

Simeon Mardirosowicz Lehatsi (Armenian: Սիմեոն Լեհացի) was one of the most prominent representatives of the intellectual elite of Polish Armenians in the 17th century. He was a clerk, copyist, writer and traveler who visited many countries and left valuable travel notes, due to which in historiography he is often referred to as “the Armenian Marco Polo”, He wrote a lot, mostly as a copyist to earn money, but thanks to his travel notes and colophons of the manuscripts he copied, we have a lot of precious historical data about the people of his time. Simeon’s works are valuable in many respects and constitute an important source of information for historical, religious, linguistic, ethnographic, literary and architectural studies.

The book is accompanied by a CD with a facsimile of manuscript No. 12673 I from the collection of the National Library in Warsaw.
https://polona.pl/item/notatki-podrozne,MTMzMDYzNTM/4/#info:metadata

Chapters

 • WSTĘP
 • Symeon Lehacy – życie i twórczość .......... 13
 • TŁUMACZENIE
 • 1. Wprowadzenie .......... 57
 • 2. Podróż ze Lwowa do Konstantynopola .......... 59
 • 3. Opis Konstantynopola .......... 65
 • 4. Podróż Wzdłuż Wybrzeży Morza Marmara i Morza Egejskiego
 • 5. Podróż z Konstantynopola do Wenecji
 • 6. Wenecja .......... 109
 • 7. W państwie papieża .......... 127
 • 8. Rzym .......... 137
 • 9. Pielgrzymka do Muszu .......... 203
 • 10. Powrót do Konstantynopola .......... 225
 • 11. Pielgrzymka do jerozolimy .......... 233
 • 12. Jerozolima .......... 265
 • 13. Podróż z Jerozolimy do Aleppo .......... 305
 • 14. Marasz – Cezarea – Ankara – Stambuł – Lwów .......... 321
 • 15. Opis miasta Lwowa .......... 331
 • 16. Autobiografia Symeona .......... 345
 • 17. Pochód sułtana Osmana na Polskę .......... 251
 • 18. Roczniki za lata 1623-1633 .......... 361
 • DODATKI
 • Dodatek I. Historia Nigola .......... 375
 • Dodatek II. Pamiętne wydarzenia 1635 roku .......... 407
 • Mapy podróży Symeona Lehacego .......... 417

Author Biography

Symeon Lehacy

Symeon Mardyrosowicz Lehacy1 to postać mało znana wśród Ormian, zarówno tych z Polski, jak i z Armenii. Jest też mało znany w historiografii Tymczasem ten pisarz, kopista, podróżnik i kleryk był niesamowicie bystrym obserwatorem rozgrywających się na jego oczach wydarzeń z historii Ormian polskich, innych diaspor ormiańskich krajów Europy Środkowej czy Imperium Osmańskiego. Pisał dużo, zazwyczaj dla zarobku, jako kopista. Dzięki notatkom z podróży i kolofonom w przepisywanych przez siebie dziełach pozostawił dla potomnych wiele cennych informacji z historii swojej epoki. Dzieła Symeona Mardyrosowicza są cenne z wielu powodów. Historyka zainteresuje wartość historyczna jego dzieła, filologa – walory językowe, etnografa – zwyczaje i obyczaje różnych ludów i narodów, historyka sztuki – opis budowli sakralnych i budynków użyteczności publicznej. Dzieła tego twórcy są ważnym źródłem informacji do badań historycznych, etnograficznych, religioznawczych, literackich i architektonicznych.

Lehacy-Zapiski-podrozne

Published

December 21, 2022

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 70 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 70 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-646-3

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-953439-3-3