Niech prawo zawsze prawo znaczy: Krakowska Adwokatura w służbie „Solidarności” w latach 1980-1989

Authors

Adam Gliksman

Keywords:

advocacy in cracow, martial law, Cracow

Synopsis

Tytuł opracowania Niech prawo zawsze prawo znaczy. Krakowska Adwokatura w służbie „Solidarności" w latach 1980-1989 jest jakże adekwatny do działań podejmowanych przez krakowskich adwokatów w tych trudnych czasach. Adwokatura krakowska niezwłocznie włączyła się w nurt demokratycznych przemian zapoczątkowanych podpisaniem porozumień sierpniowych. Braliśmy czynny udział w pomocy prawnej tworzących się struktur „Solidarności" w zakładach pracy, na wyższych uczelniach i wszędzie tam, gdzie taka pomoc była oczekiwana i niezbędna. Byliśmy doradcami i ekspertami Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność" oraz ich pełnomocnikami w postępowaniach dotyczących rejestracji struktur związkowych. Szczególny wkład w proces tworzenia i rejestracji NSZZ RI „Solidarność” wnieśli krakowscy adwokaci Zbigniew Dyka i śp. Jerzy Ostafil. Warto też odnotować udział krakowskich adwokatów w pracach Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ „Solidarność", przekształconego później w Społeczną Radę Legislacyjną COIU, w ramach której w niespotykanie krótkim czasie udało się wypracować projekty kilkudziesięciu aktów prawnych, które po 4 czerwca 1989 r. stanowiły fundament ustawodawstwa odrodzonego państwa. Aktywność krakowskich adwokatów na rzecz demokratycznych przemian nie ustała po 13 grudnia 1981 r. Był to swoisty czas próby dla naszego środowiska, prawdziwy egzamin z zasad godności zawodu i etyki, który adwokaci zaliczyli z najwyższą oceną. Pomoc internowanym, aresztowanym i ich rodzinom, podejmowanie działań na rzecz wykazania bezprawności wprowadzenia stanu wojennego, a nade wszystko przyjmowanie roli obrońców w procesach politycznych tamtych lat są przejawami najbardziej znaczących działań podejmowanych przez nasze środowisko. Adwokaci krakowscy mieli też możliwość i szczęście reprezentować osoby, dla których patriotyzm, honor i dobro ojczyzny stanowiły wartości najwyższe i niezmienne. To dzięki nim i ich niezłomnej postawie adwokatura cieszyła się najwyższym zaufaniem społecznym. Dlatego też z radością i wdzięcznością krakowskie środowisko adwokackie przyjęło wiadomość o przyznaniu przez Stowarzyszenie Sieć Solidarności naszym koleżankom i kolegom medali „Dziękujemy za Wolność", stanowiących symboliczne wyrażenie wdzięczności dla osób, które w okresie po 13 grudnia 1981 r. brały udział w tworzeniu wolności, niepodległości, demokratycznej i samorządnej Rzeczypospolitej Polskiej.

adw. Paweł Gieras
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Tomasz Gąsowski, Solidarna Adwokatura .......... 5
 • Paweł Gieras, Przedmowa .......... 7
 • Adam Gliksman, Niech prawo zawsze prawo znaczy. Adwokatura Krakowska w służbie „Solidarności” w latach 1980-1989 .......... 9
 • 1. Wstep .......... 10
 • 2. Adwokatura Krakowska liderem przemian .......... 10
 • 4. Z pomocą „Solidarności Wiejskiej” .......... 16
 • 5. Przygotowania do Ogólnopolskiego Zjazdu Adwokatury .......... 17
 • 6. Solidarnościowy Zjazd Adwokatury .......... 23
 • 7. Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ „Solidarność” .......... 27
 • 8. W dobie stanu wojennego .......... 30
 • 9. Co to jest internowanie? .......... 31
 • 10. Stan wojenny jest nielegalny .......... 32
 • 11. Procesy polityczne lat osiemdziesiątych w Krakowie .......... 35
 • 12. Zaangażowanie adwokatury krakowskiej w procesy polityczne .......... 42
 • 13. Odmawiam składania wyjaśnień .......... 44
 • 14. Nagłaśnianie procesów i przypadków łamania prawa .......... 46
 • 15. Represje w okresie stanu wojennego względem pracowników wymiaru sprawiedliwości .......... 47
 • 16. Prawo o adwokaturze – późny owoc „Solidarności” .......... 49
 • 17. Krajowe Zjazdy Adwokatury wlatach 1983-1989 .......... 50
 • 19. Początki III Rzeczypospolitej .......... 55
Gliksman-Niech-prawo-zawsze-prawo-znaczy

Published

March 15, 2014

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-7638-514-3