PRL w narracji muzealnej 1989-2017

Authors

Maria Wąchała-Skindzier
Jagiellonian University, Cracow
https://orcid.org/0000-0001-5876-0094

Keywords:

museum narrative, exhibition, recent history of Poland, Polish People’s Republic, new museology, museum studies, historical representation, cultural memory, quantitative analysis

Synopsis

THE POLISH PEOPLE’S REPUBLIC IN THE MUSEUM NARRATIVE OF 1989–2017

The main goal of this dissertation is to analyse the representation of the Polish People’s Republic in the museum narrative. The dissertation is written from a narrative perspective and from the point of view of new museology with the help of research categories such as the narrative museum, communicative, cultural, and collective memory, historical representation, heritage, historical policy, etc.
The research method is twofold. First, a quantitative analysis is performed of statistical data, i.e. a list of temporary and permanent exhibitions devoted to the Polish People’s Republic and displayed in Polish museums between 1989 and 2017. The list was compiled on the basis of queries sent out to the Polish museums featured in the database of the National Institute for Museums and Public Collections and was verified by the author.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • 1. WSTĘP .......... 9
 • Obszar zainteresowań badawczych .......... 13
 • Periodyzacja i nazewnictwo .......... 17
 • Materiał źródłowy wykorzystany w pracy .......... 20
 • Definicja narracji muzealnej i muzeum narracyjnego .......... 22
 • ROZDZIAŁ 1. STATYSTYCZNE BADANIE OBECNOŚCI TEMATÓW DOTYCZĄCYCH PRL –U / POLSKI LUDOWEJ W NARRACJI MUZEALNEJ W LATACH 1989–2017
 • 1.1. Cel badania .......... 49
 • 1.2. Dobór próbki badawczej i metoda opracowywania materiału wraz z metodą obliczeń .......... 50
 • 1.3. Analiza otrzymanych wyników .......... 58
 • ROZDZIAŁ 2. STALIN „FRASOBLIWY” I RAYMONDE DIEN. O SPOSOBACH OPOWIADANIA O SOCREALIZMIE W GALERII SOCREALIZMU W KOZŁÓWCE .......... 73
 • 2.1. Kontekst historyczny powstania Centralnej Składnicy Muzealnej i Galerii Socrealizmu Muzeum Zamoyskich w Kozłówce .......... 73
 • 2.2. Definicja socrealizmu oraz historia Galerii Socrealizmu Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Pierwsze realizacje wystawiennicze .......... 78
 • 2.3. Galeria Socrealizmu w Kozłówce. Pierwsze ekspozycje .......... 82
 • 2.4. Aktualna ekspozycja w Galerii Socrealizmu Muzeum Zamoyskich w Kozłówce .......... 88
 • ROZDZIAŁ 3. TYP NARRACJI HEROICZNEJ. MUZEUM POWSTANIA POZNAŃSKIEGO – CZERWIEC 1956 W POZNANIU .......... 107
 • 3.1. Dyskusja wokół nazwy muzeum .......... 113
 • 3.2. Analiza ekspozycji stałej Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 .......... 118
 • ROZDZIAŁ 4. MUZEUM PRL-U W KRAKOWIE. ANALIZA PRAC KONCEPCYJNYCH NAD SCENARIUSZEM WYSTAWY STAŁEJ I OKOLICZNOŚCI POWSTAWANIA PLACÓWKI .......... 137
 • 4.1. Historia Nowej Huty oraz kina „Światowid”. Kontekst lokalizacji Muzeum PRL-u .......... 139
 • 4.2. Muzeum PRL-u jako krakowski oddział Muzeum Historii Polski .......... 142
 • 4.3. Koncepcje scenariusza wystawy stałej autorstwa Tomasza Fiałkowskiego i Piotra Osęki .......... 143
 • 4.4. Zmiana podmiotu prowadzącego Muzeum PRL-u z Muzeum Historii Polski na zarząd Muzeum Historycznego Miasta Krakowa .......... 157
 • 4.5. „Wystawa stała w Muzeum PRL-u. Dokumenty studialne”. Analiza scenariusza wystawy stałej, przygotowanego przez zespół pod kierunkiem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa .......... 158
 • 4.6. Założenia scenariusza ekspozycji stałej przygotowane przez Błażeja Brzostka .......... 177
 • ROZDZIAŁ 5. DEMOKRATYCZNY KARDIOGRAM. STRATEGIE UPAMIĘTNIANIA DZIEDZICTWA SOLIDARNOŚCIOWEGO W NARRACJI EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI W GDAŃSKU .......... 187
 • 5.1. Charakterystyka podstawowych schematów/tropów narracyjnych .......... 187
 • 5.2. Stocznia i krajobraz wokół niej – palimpsest historii .......... 193
 • 5.3. Strategie upamiętniania dziedzictwa „Solidarności” na wystawie stałej. Rola narracji heroicznej, martyrologicznej i nostalgicznej w kształtowaniu mitu i dziedzictwa „Solidarności”.......... 199
 • 5.4. Narracje zremiksowane (nostalgiczna, heroiczna i martyrologiczna). Sale A, B i C .......... 205
 • 5.5. Narracja martyrologiczna. Sala D – Wojna ze społeczeństwem .......... 212
 • 5.6. Narracja heroiczna. Postać i rola Lecha Wałęsy. Sala E .......... 214

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Maria Wąchała-Skindzier, Jagiellonian University, Cracow

Historyczka, muzeolożka, muzealniczka, autorka rozprawy doktorskiej poświęconej recepcji okresu PRL-u w narracjach muzealnych w latach 1989-2017, obronionej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła historię na UJ oraz Podyplomowe Studium Muzeologiczne UJ. Autorka jest kustoszem muzealnym i kuratorką wystaw. Przez 10 lat pracowała w Muzeum Krakowa, gdzie współtworzyła dział Historii i Sztuki Krakowa Nowoczesnego, a w latach 2016-2019 kierowała nowohuckim oddziałem muzeum. Prowadzi badania nad analizą porównawczą Nowej Huty i nowego miasta Tychy (wspólnie z dr. Patrykiem Oczko). Pracuje w Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie.

Wąchała-Skindzier-PRL-w-narracji-muzealnej-1989-2017

Published

April 21, 2023

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 40 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 40 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-853-5

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-852-8