Historia i charakter: Opowieść o Polskim Państwie Podziemnym

Authors

Józef Ruszar

Keywords:

Polish Underground State, Radio Freedom, Home Army, radio broadcasts

Synopsis

Pamięć historii, dawnej i nowej, pozwala nam przetrwać jako narodowi, a nie tylko jako masie etnicznej. Stąd też pomysł audycji w Radiu Wolna Europa – serii rozmów z przedstawicielami pokolenia Armii Krajowej: Janem Karskim, Jerzym Lerskim i Janem Nowakiem-Jeziorańskim, oraz – na koniec – ze Stefanem Korbońskim. Wybór nie jest przypadkowy. Trzej pierwsi rozmówcy odgrywali szczególną rolę w czasie II wojny światowej: pełnili funkcję emisariuszy krążących między podziemnymi władzami polskimi w okupowanej Polsce a rządem polskim na emigracji. […] Czwarty z rozmówców – Stefan Korboński – to z kolei ostatni Delegat Rządu na Kraj i autor zwięzłego opisu struktury Polskiego Państwa Podziemnego, którego był współtwórcą, a na koniec szefem. Wszystkie rozmowy zostały przeprowadzone na początku 1986 roku w Stanach Zjednoczonych. Z Janem Karskim w San Francisco, z pozostałymi w Waszyngtonie. Razem stworzyły one siedem odcinków audycji „Historia i charakter”. Skąd nazwa? Miała wskazywać na szczególne predyspozycje rozmówców – ludzi dzielnych, którzy swą inteligencję, zdolności i odwagę oddali na służbę Narodowi i Polsce.

Ze wstępu

Chapters

  • TABLE OF CONTENTS
  • Historia i charakter .......... 7
  • Centrum i obrzeża Polskiego Państwa Podziemnego .......... 11
  • Posąg dla późniejszych pokoleń .......... 29
  • Emisariusz Jur .......... 47
  • Ojczyzna to ziemia i groby .......... 65
  • O kurierach i Polsce Podziemnej po latach .......... 75
Ruszar-Historia-i-charakter

Published

May 17, 2023