Sufizm w polityce, polityka w sufizmie: Turcja w latach 1958-2001

Authors

Agata Maria Karbowska
Jagiellonian University, Kraków
https://orcid.org/0000-0001-6261-8584

Keywords:

Sufism, Turkey, M.Z. Kotku, M.E. Coşan, Islam

Synopsis

SUFISM IN POLITICS, POLITICS IN SUFISM. TURKEY IN THE YEARS 1958-2001

The publication Sufism in Politics, Politics in Sufism. Turkey in the Years 1958-2001 concerns a complex phenomenon of the influence of Sufism on the modern politics, mentality and social life of the Turkish people, taking into account the influence of politics on this phenomenon. The modern Turkish politics depends on many factors – the influence of Muslim environments constitute one of them; the role of politicians from the Naqshbandi brotherhood is still very significant. This movement was favourable to assimilation of Islam with some elements of secularism, developed dynamic interactions in the society and generated new solutions. The Muslim folk religiousness, still insufficiently studied and combined with a specific traditional worldview, constitutes one of the most important variations of the Turkish political Islam.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • I. POLITYCZNY ISLAM
 • II. POWSTANIE MISTYCYZMU MUZUŁMAŃSKIEGO NA BLISKIM WSCHODZIE .......... 37
 • 2.1. Sufizm – podstawy .......... 38
 • 2.2. Bractwo nakszbandijja .......... 41
 • III. BRACTWO NAKSZBANDIJJA W IMPERIUM OSMAŃSKIM I REPUBLICE TURECKIEJ .......... 61
 • 3.1. Nakszbandijja-ḫalīdiyya w dobie reform tanzimatu .......... 62
 • 3.2. Rządy Abdulhamida II i młodoturków: panislamizm, nacjonalizm, modernizm i odpowiedź nakszbandijji .......... 68
 • 3.3. Prowokacja kemalizmu: miejsce islamu w Turcji w kontekście sekularyzacji i okresu jednopartyjnego (1923-1945) .......... 80
 • 3.4. Opozycja nakszbandijji względem sekularyzmu i pierwsze próby wkroczenia partii islamistycznych na scenę polityczną (1946-1957) .......... 91
 • IV. AKTYWNA POLITYKA BRACTWA NAKSZBANDIJJA (1958-2001) .......... 105
 • 4.1. Nowe formy zaangażowania nakszbandijji (1958-1969): Mehmet Zahid Kotku .......... 105
 • 4.2. Działalność polityczna nakszbandijji (1970-1979) .......... 122
 • 4.3. „Państwo w państwie”? Zakres autonomicznych działań nakszbandijji w latach 1980-1993 .......... 143
 • 4.4. Droga ku przejęciu władzy w państwie przez partię islamistyczną (1994-2001) .......... 172
 • V. POSTRZEGANIE SZAJCHÓW KOTKU I COŞANA ORAZ WSPÓLNOTY İSKENDERPAŞA NA PODSTAWIE BADAŃ TERENOWYCH .......... 195
 • 5.1. Mehmed Zahid Kotku: myśl i dziedzictwo .......... 195
 • 5.2. Mahmud Esad Coşan: postać i poglądy .......... 205
 • 5.3. Wspólnota İskenderpaşa: założenia i działalność .......... 215
 • VI. ZAKOŃCZENIE .......... 221
Karbowska-Sufizm-w-polityce-polityka-w-sufizmie

Published

May 25, 2023