Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922-1939

Authors

Lucyna Kulińska

Keywords:

Ukrainian Military Organisation, terrorist activity, 1922-1939, extreme Ukrainian nationalism

Synopsis

The book deals with the issue of political terror used by Ukrainian nationalist organisations in Poland during the inter-war period. The main reason for taking such a radical form of action was the lost hope of Ukrainians for creating their own, independent country after the First World War. Faced with this situation, the resurrected Republic of Poland was forced to defend itself, more so as the demands and actions of chauvinists were directly causing danger to the territorial integrity of the countryand to its inhabitants.

Chapters

 • Wstęp .......... 11
 • ROZDZIAŁ I. GENEZA ZJAWISKA UKRAIŃSKIEGO SKRAJNEGO NACJONALIZMU .......... 29
 • 1. Polityka Niemiec jako czynnik decydujący w rozgrywce o Ukra inę w czasie I wojny światowej .......... 32
 • 2. Rewolucja bolszewicka a sprawa ukraińska .......... 34
 • 3. Stosunek innych państw wobec ewentualnego powstania niepodległej Ukrainy po I wojnie światowej .......... 42
 • 4. Orientacja prorosyjska: starorusini – moskalofi le. Ukraińcy naddnieprzańscy a Ukraińcy galicyjscy .......... 43
 • 5. Terror i nienawiść do wrogów jako droga do niepodległości ..........45
 • ROZDZIAŁ II. UKRAIŃSKIE NACJONALISTYCZNE ORGANIZACJE TERRORYSTYCZNE W POLSCE MIĘDZYWOJENNEJ .......... 69
 • 1. Geneza powstania Ukraińskiej Wojskowej Organizacji .......... 71
 • 2. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, następczyni UWO .......... 84
 • 3. Działalność OUN na terenie Polski .......... 100
 • 4. Organizowanie bojówek przez UWO i OUN .......... 116
 • 5. Współpraca UWO-OUN z wrogimi sąsiadami Polski .......... 122
 • ROZDZIAŁ III. DZIAŁALNOŚĆ ANTYPAŃSTWOWA, TERRORYSTYCZNA I SABOTAŻOWA NACJONALISTYCZNYCH ORGANIZACJI UKRAIŃSKICH W POLSCE W LATACH DWUDZIESTYCH .......... 143
 • 1. Pierwsze wystąpienie UWO .......... 144
 • 2. Akty terroru do których doszło do końca roku 1923 .......... 161
 • 3. Lata 1924-1929. Kolejny etap walki z państwem polskim .......... 185
 • ROZDZIAŁ IV. DZIAŁALNOŚĆ ANTYPAŃSTWOWA, TERRORYSTYCZNA I SABOTAŻOWA NACJONALISTYCZNYCH ORGANIZACJI UKRAIŃSKICH W LATACH TRZYDZIESTYCH .......... 207
 • 1. Drugie wystąpienie UWO. Lata 1930-1932 .......... 207
 • 2. Eskalacja terroru i przemocy w latach 1933-1939 .......... 259
 • ROZDZIAŁ V. KOMUNISTYCZNE ORGANIZACJE DYWERSYJNO-TERRORYSTYCZNE NA KRESACH I ICH ZWIĄZKI Z UWO-OUN .......... 303
 • ROZDZIAŁ VI. PREWENCJA. PROBY PRZECIWDZIAŁANIA AKCJOM TERRORYSTYCZNO-SABOTAŻOWYM .......... 347
 • 1. Czy państwo polskie było odpowiednio chronione przed działalnością terrorystyczną skrajnych nacjonalistów ukraińskich? .......... 354
 • 2. Działania prewencyjne organów administracji państwowej .......... 366
 • 3. Działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Policji Państwowej .......... 367
 • 4. Działalność Sądów Powszechnych .......... 374
 • 5. Formacje chroniące granice .......... 377
 • 6. Informacje MSZ i jej ataszatów .......... 400
 • ROZDZIAŁ VII. ZAPLECZE SPOŁECZNE SKRAJNEGO NACJONALIZMU UKRAIŃSKIEGO .......... 403
 • 1. Antypolskie wystąpienia i działalność UNDO, FNJ i Ukra iń skiej Reprezentacji Parlamentarnej .......... 414
 • 2. Ukraińskie organizacje kulturalne, społeczne i oświatowe: „Proświta”, „Ridna Szkoła”, „Proświtańskie Cha ty”, Sojuz Ukrainok i inne .......... 464
 • 3. Antypolska działalność kleru greckokatolickiego – sakralizacja szowinizmu .......... 489
 • 4. Sportowe i paramilitarne młodzieżowe organizacje ukraińskie – zaplecze kadr UWO i OUN .......... 537
 • 5. Ukraińskie organizacje gospodarcze i spółdzielcze fi nansowym zapleczem działalności skrajnego nacjonalizmu .......... 559

Downloads

Download data is not yet available.
Kulinska-Dzialalnosc-terrorystyczna-i-sabotazowa-nacjonalistycznych-organizacji-ukrainskich

Published

August 21, 2023

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-7188-147-3