Rozmowy z oksfordzkimi filozofami

Authors

Beata Polanowska-Sygulska
Jagiellonian University, Krakow

Synopsis

Rozmowy, które złożyły się na ten tom, stanowią niejako produkt uboczny. We wczesnych latach 80., pracując nad rozprawą doktorską poświęconą koncepcji wolności Isaiaha Berlina, napisałam do niego list. Nie miałam wówczas świadomości, że właśnie inicjuję naszą wieloletnią korespondencję, która z czasem pociągnie za sobą osobiste spotkania i rozmowy. Nie mogłam także przewidzieć, że owocem naszych kontaktów będzie wydana już po śmierci Isaiaha Berlina nasza współautorska książka Unfinished Dialogue (Amherst, New York: Prometheus Books, 2006). A już całkowicie poza zasięgiem mojej wyobraźni była perspektywa poznania tak wybitnych, związanych z Oksfordem myślicieli, jak John Gray, Leszek Kołakowski, Steven Lukes i Joseph Raz.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Podziękowania .......... 9
 • Wstęp .......... 11
 • 1. SIR ISAIAH BERLIN
 • Przypuśćmy, że telefon zamienia się w kota... .......... 19
 • Nil desperandum .......... 43
 • Nie chcę zbyt uładzonego świata .......... 55
 • 2. JOHN GRAY
 • Koniec ery liberalizmu? .......... 71
 • Potrzebny wam łut szczęścia i... olej w głowie .......... 91
 • O histerii moralnej naszych czasów i o mitach świeckiego humanizmu .......... 111
 • 3. LESZEK KOŁAKOWSKI .......... 173
 • Świat jest koleją nieprzewidywanych przypadków .......... 179
 • 4. STEVEN LUKES
 • Polityka ma coś z rzeźni .......... 197
 • Etyka a różnorodności: między monizmem a relatywizmem .......... 211
 • 5. JOSEPH RAZ
 • Liberalizm w czasach konfliktu .......... 227
 • Filozofowie nie są od udzielania rad .......... 255

Author Biography

Beata Polanowska-Sygulska, Jagiellonian University, Krakow

Prawnik, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się współczesną filozofią liberalną, w szczególności jej nowatorskim nurtem zakorzenionym w pluralizmie aksjologicznym oraz implikacjami takiego podejścia w filozofi i prawa. Opublikowała między innymi: monografię Filozofia wolności Isaiaha Berlina, Kraków, Wydawnictwo Znak, 1998, wspólnie z Isaiahem Berlinem Unfinished Dialogue, Amherst, New York, Prometheus Books, 2006 oraz Pluralizm wartości i jego implikacje w filozofi i prawa, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2008. Publikowała w Political Studies, Reports on Philosophy, The European Legacy, Salma gundi, Twentieth-Century Literary Criticism, Oxford Magazine, Universitas oraz w Odrze i Znaku. Współpracuje z Przeglądem Politycznym.

Polanowska-Sygulska-Rozmowy-z-oksfordzkimi-filozofami

Published

September 27, 2011