Prezydent Krakowa Mieczysław Kaplicki

Authors

Piotr Hapanowicz
Historical Museum of the City of Krakow, Krakow, Poland
https://orcid.org/0000-0001-8865-1470

Keywords:

Kraków, Mieczysław Kaplicki, president

Synopsis

Kaplicki był najwybitniejszym prezydentem międzywojennego Krakowa. Podobnie jak jego znakomici poprzednicy, Józef Dietl i Juliusz Leo, nie pochodził z Krakowa, jego przodkowie nie byli Polakami. Te trzy wybitne postacie przybywając „z zewnątrz”, są interesującym i pięknym przykładem wnikania w polskość. […] Przeszedł szlak bojowy w Legionach u boku Piłsudskiego, miał swój wkład w odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. Brał udział w odbudowie samorządu krakowskiego, aż wreszcie stanął na jego czele. Objął zarząd gminy w niezmiernie trudnym okresie, w czasie wielkiego kryzysu gospodarczego. Miasto nie miało długofalowego planu rozwoju miasta, znajdowało się w złej kondycji fi nansowej. Lista zasług prezydenta Kaplickiego, które wpływają na pozytywną ocenę jego działalności jest długa. […] Tym, co go wyróżnia na tle pozostałych włodarzy Krakowa w dwudziestoleciu międzywojenny jest to, że miał klarowną wizję rozwoju tego miasta. Jego prezydentura to czas wzmożonej pracy nad konsekwentnym wdrażaniem jej w życie, przy jednoczesnym utrzymaniu rygoru finansowego miejskiego budżetu. Jako dobry organizator , mocno podkreślał praktyczny wymiar działania, mówiąc: „Ja na słowa nie liczę, lecz na czyny”. Szczególną uwagę zwracał na celowość szerszego, wieloletniego planowania, potrzebę uporządkowania organizmu miejskiego. Z jego inicjatywy opracowano jedyny w okresie międzywojennym wieloletni plan inwestycyjny dla miasta, zawarty w dokumencie Program inwestycyjny stoł. król. miasta Krakowa na okres 1937/38–1943/44, obejmujący całokształt zagadnień gminy. Śmiało można go nazwać planem Kaplickiego.
[z treści książki]

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Pochodzenie .......... 13
 • Edukacja .......... 18
 • Pokolenie .......... 20
 • Socjalista .......... 22
 • Działalność niepodległościowa .......... 27
 • W Niepodległej .......... 35
 • Początki działalności samorządowej .......... 37
 • Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem .......... 38
 • Odsunięcie od władzy Karola Rollego .......... 47
 • Wybór na prezydenta Krakowa .......... 52
 • Ustawa scaleniowa .......... 63
 • Administracja miejska .......... 69
 • Współpracownicy .......... 85
 • Sprawy pracownicze .......... 94
 • Finanse miejskie .......... 96
 • Przemysł .......... 108
 • Program inwestycyjny Kaplickiego dla Krakowa na lata 1937/38 – 1943/44 .......... 112
 • Drogi i place publiczne .......... 128
 • Komunikacja .......... 134
 • Bezrobocie .......... 139
 • Opieka społeczna .......... 140
 • Zdrowie publiczne .......... 144
 • Bezpieczeństwo publiczne .......... 150
 • Kwestia mieszkaniowa .......... 152
 • Hale i place targowe .......... 155
 • Zieleń miejska .......... 157
 • Zagospodarowanie Błoń .......... 160
 • Turystyka .......... 162
 • Oświata .......... 172
 • Kultura .......... 176
 • Infrastruktura miejska .......... 192
 • Uroczystości, wizyty .......... 206
 • Wybory 1938 roku .......... 219
 • Rezygnacja z prezydentury .......... 221
 • Prezydent w oczach krytyki .......... 225
 • Życie rodzinne i towarzyskie .......... 232
 • Epilog .......... 240
 • Zakończenie .......... 251
Hapanowicz-Prezydent-Krakowa-Mieczyslaw-Kaplicki

Published

November 23, 2023

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 60 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 60 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-026-3

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-025-6