Londyńskie spotkania z Janem Pawłem II : w setną rocznicę urodzin papieża Polaka (1920-2020)

Authors

Krzysztof Pilarczyk (ed)
Jagiellonian University, Kraków, Poland

Keywords:

Jan Paweł II, Karol Wojtyła, papież Polak, John Paul II

Synopsis

Z całą pewnością zbiorowe opracowanie, zebrane i zredagowane przez profesora Krzysztofa Pilarczyka, w dużym stopniu wzbogaca dostępną dziś naukową literaturę w zakresie studiów nad osobą i nauczaniem Jana Pawła II. Książkę można określić mianem kompendium nauki Papieża Polaka na temat dróg wiodących do spotkania człowieka z człowiekiem ku dobru człowieka oraz ku dobru rodziny i szeroko rozumianej społeczności ludzkiej. Panu prof. dr. hab. Krzysztofowi Pilarczykowi należy się wielkie uznanie i podziękowanie za tego typu publikację. Ukazuje się ona w setną rocznicę urodzin Wielkiego Polaka, Papieża Jana Pawła II. Niniejsza pozycja wydana w Księgarni Akademickiej w Krakowie, stanowi jakżeż ważny przyczynek w dokumentowaniu bogatej spuścizny Papieża Jana Pawła II.

ks. prof. UKSW dr hab. Władysław Wyszowadzki

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 9
 • Karol Wojtyła / Papież Jan Paweł II (1920–2005): Kalendarium .......... 17
 • Homilia Jana Pawła II wygłoszona 22 X 1987 roku w czasie mszy św na inaugurację pontyfikatu .......... 65
 • Drogą Kościoła jest człowiek Wokół encykliki Jana Pawła II „Redemptor hominis” .......... 7`1
  Stefan Wylężek
 • Społeczność w służbie człowieka Wybrane kwestie z katolickiej nauki społecznej .......... 85
  Stefan Wylężek
 • Jan Paweł II – dialog imperatywem posługi Kościoła .......... 99
  Krzysztof Pilarczyk
 • Powrót do teologii Jana Pawła II o „starszych braciach w wierze”? .......... 115
  Krzysztof Pilarczyk
 • Aneks: Przemówienie Jana Pawła II w Synagodze Większej w Rzymie (13 IV 1986) .......... 127
 • Pół wieku dialogu katolicko-prawosławnego (1964–2014) i udział w nim Jana Pawła II .......... 133
  Krzysztof Pilarczyk
 • Aneks: Przemówienie Jana Pawła II podczas spotkania z arcybiskupem Aten i całej Grecji Christodoulosem (4 V 2001) .......... 150
 • W pięćsetlecie Reformacji (1517–2017). Udział Jana Pawła II w kształtowaniu nowych relacji z luteranami .......... 155
  Krzysztof Pilarczyk
 • Aneks: List Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji pięćsetlecia urodzin Marcina Lutra (1983) .......... 175
 • Tajemnica Całunu Turyńskiego. W dwudziestą rocznicę wizyty Jana Pawła II w Turynie (1998–2018) .......... 179
  Krzysztof Pilarczyk
 • Aneks: Przemówienie Jana Pawła II wygłoszone w katedrze turyńskiej w czasie liturgii słowa przed wystawionym Całunem (24 V 1998) .......... 190
 • Wizja Europy Jana Pawła II .......... 195
  Krzysztof Pilarczyk
 • Aneks: Fragmenty przesłania Jana Pawła II „Tożsamość Europy” .......... 211
 • Przyszłość Europy idzie przez rodzinę. Dziedzictwo Jana Pawła II w kontekście współczesności .......... 13
  Jarosław Merecki
 • Aneks: Jan Paweł II, Jedność dwojga .......... 233
 • Fragment przemówienia pożegnalnego Jana Pawła II wygłoszonego na lotnisku w Balicach 19 VIII 2002 roku .......... 237
 • Testament Jana Pawła II (z dodatkami) .......... 239
 • Odkrywanie Jana Pawła II. Posłowie .......... 247
 • Biogramy autorów .......... 295

Published

May 15, 2020

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 10 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 10 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-154-3