Zapusty na Kujawach: Szkice etnograficzne

Authors

Alena Leshkevich (ed)
University of Warsaw, Warsaw, Poland
https://orcid.org/0009-0009-8376-7736
Katarzyna Waszczyńska (ed)
University of Warsaw, Warsaw, Warszawa
https://orcid.org/0000-0002-6306-7603

Keywords:

Kujawy, carnival, carnival customs, walking with a goat

Synopsis

Słowo „karnawał” najczęściej przywołuje obrazy żywiołowych parad tak charakterystycznych dla Wenecji i Rio de Janeiro. Zapomina się przy tym, że karnawał był i jest świętowany także w Polsce. W Wielkopolsce, na Śląsku, Kujawach czy Mazowszu pozostały tradycje obchodów karnawałowych i ciekawe zwyczaje zapustne.
W niniejszej książce autorzy koncentrują się na Kujawach. Tu świętowanie zapustów było związane z chodzeniem z kozą oraz zabawą – podkoziołkiem. Najbardziej widowiskowe są jednak grupy zapustne, które odwiedzają domy i instytucje. Podstawą publikacji są materiały etnograficzne zebrane w okolicach Lubrańca podczas zapustów 2023 r. Autorzy opisują zapustników z Paniewa, Kruszyna i Lubania, a także przybliżają wybrane zagadnienia chodzenia z kozą: performatywność, spontaniczność, (nie)formalność, kwestie genderowe, obecność alkoholu. Podejmując te wątki, nie koncentrują się na semiotyce zwyczaju i postaci, jak inni badacze, ale rejestrują obecny stan grup i praktykowanego zwyczaju. Nawiązują przy tym do teorii karnawału oraz wypróbowują podejścia związane z performatywnością i gender studies. Recenzent podkreślił, że książka „przynosi wiele wartościowych danych na temat współczesnego funkcjonowania grup przebierańców zapustnych […]. Wsposób wiarygodny ukazuje motywy działania ludzi, zaangażowanych w tę tradycję”. Walorem jest także narracja, miejscami przyjmująca styl reportażu, który wciąga czytelnika w wydarzenia zapustne i pozwala współuczestniczyć w chodzeniu z kozą.

Chapters

 • OPISY BADANYCH GRUP ZAPUSTNYCH
 • „Jesteśmy Kozą na telefon”: grupa z Paniewa .......... 19
  Alena Leshkevich
 • „Minigrafia” Kozy Kruszyn 2023 .......... 45
  Michał Domański
 • Lubanie − spotkanie z Kozami .......... 63
  Katarzyna Waszczyńska
 • CHODZENIE Z KOZĄ – WYBRANE ASPEKTY
 • Spontaniczność i jej wymiary w obchodach karnawału na Kujawach .......... 83
  Julia Duczmal
 • Elementy performatywne w kozie kujawskiej .......... 93
  Julian Rosiński
 • „Można podczas pochodu nie pić, ale po co?” Alkohol jako element zabaw zapustowych na Kujawach .......... 101
  Olga Załęska
 • Gender a sprawa kozy .......... 115
  Aniela Bocheńska
 • Chodzenie z kozą na Kujawach – aspekty formalne i nieformalne (prolegomena) .......... 123
  Alicja Sierosławska
 • ANEKS
 • Raport z wyjazdu terenowego na Kujawy 1 marca 2022 roku .......... 129
  Alena Leshkevich
 • Raport z wyjazdów badawczych na Kujawy i Podlasie 19-26 lutego 2023 roku .......... 131
  Alena Leshkevich
Leshkevich-Waszczysnka-Zapusty-na-Kujawach

Published

January 24, 2024

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8368-011-8

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8368-010-1