(Dez)informacja w czasach (post)prawdy

Authors

Katarzyna du Vall (ed), Jagiellonian University, Kraków, Poland; Bartosz Kwieciński (ed), Jagiellonian University, Kraków, Poland; Monika Ślufińska (ed), Jagiellonian University, Kraków, Poland; Beata Zając (ed), Jagiellonian University, Kraków, Poland; Jakub Żurawski (ed), Jagiellonian University, Kraków, Poland

Keywords:

media, disinformation, emotionalization of language

Synopsis

W czasach, gdy niepokojąca (anty)jakość w obcowaniu z faktami staje się coraz bardziej powszechna, książka (Dez)informacja w czasach (post)prawdy będzie przewodnikiem dla nauczycieli i lokalnych działaczy społecznych. Stanie się z pewnością lekturą obowiązkową dla studentów i młodzieży szkolnej a także dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani poszerzeniem swojej świadomości medialnej i doskonaleniem umiejętności poruszania się w środowisku współczesnej polityki.

• Ukazuje bowiem, jak wieloznacznymi zjawiskami są (dez)informacja i (post)prawda
• Pozwala rozróżnić metody i techniki komunikowania się polityków ze społeczeństwem
• Przedstawia formy i mechanizmy wykorzystywane w języku mediów
• Obnaża zagrożenia związane z technologią deepfake’ów i dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji
• Odwołuje się do najnowszych badań w tej dziedzinie.

Chapters

Author Biographies

Katarzyna du Vall, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Dr nauk prawnych, radca prawny, pracowniczka naukowo-dydaktyczna w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego; współpracowniczka Collegium Medicum UJ. Specjalizuje się w prawie ochrony własności intelektualnej, prawie mediów oraz karnej i cywilnej ochronie dóbr osobistych.

Bartosz Kwieciński, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Dr, adiunkt w Zakładzie Komunikowania Politycznego i Polityki Medialnej UJ (wcześniej Centrum Badań Holokaustu UJ). Historyk filmu, medioznawca, badacz propagandy antysemickiej. Autor monografii Obrazy i klisze. Między biegunami wizualnej pamięci Zagłady. Wykonawca m.in. grantów NPRH: „Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, „Reprezentacje Zagłady w kulturze polskiej (1939-2015)”. Ostatnio opublikował: Film fabularny (1945-1989), [w:] Reprezentacje Zagłady w kulturze polskiej (1939-2019), red. S. Buryła, D. Krawczyńska, J. Leociak, t. 1, Warszawa 2021; Powstanie – Appendix – o debiucie fabularnym Andrzeja Wajdy, „Kwartalnik Historii Żydów” 2023, nr 3(287). Stale współpracuje z Żydowskim Instytutem Historycznym w Warszawie.

Monika Ślufińska, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Dr hab., prof. UJ, specjalistka w dziedzinie politologii i historii, od 2016 r. kieruje Zakładem Komunikowania Politycznego i Polityki Medialnej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się m.in. problematyką roli komunikowania politycznego i funkcji, jakie media pełnią we współczesnym świecie, a także ewolucją systemu komunikacji społecznej w kontekście sytuacji kryzysowych. Autorka publikacji z zakresu powszechnej i polskiej historii myśli politycznej i najnowszej historii społeczno-politycznej.

Beata Zając, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Absolwentka Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; starszy wykładowca w Zakładzie Komunikowania Politycznego i Polityki Medialnej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół perswazyjnych walorów mowy, języka mediów i języka polityki.

Jakub Żurawski, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Dr, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, bada komunikację polityczną. Autor prac poświęconych kampaniom wyborczym online, marketingowi politycznemu, roli mediów w odniesieniu do współczesnej demokracji. Opublikował m.in. monografię Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej i jego zastosowanie w polskich kampaniach parlamentarnych oraz artykuły: Agendy partii politycznych i telewizyjnych serwisów informacyjnych w mediach społecznościowych w kampanii wyborczej do parlamentu w 2019 roku i Innowacyjność w strategiach wyborczych kandydatów na prezydenta w 2015 roku. Oferta wyborcza, finansowanie kampanii internetowej, komunikacja w sieci.

Dezinformacja-w-czasach-postprawdy

Published

January 23, 2024

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-973-0