Arabska mądrość ludowa w 1001 egipskich przysłów i porzekadeł

Authors

Elżbieta Górska
Jagiellonian University, Poland
https://orcid.org/0000-0001-7639-2352

Keywords:

Egyptian/Arabic/Polish proverbs, comparison of Egyptian/Arabic and Polish proverbs, linguistic analysis of proverbs, comparative/contrastive paremiology

Synopsis

ARAB FOLK WISDOM IN 1001 EGYPTIAN PROVERBS AND SAYINGS

This study falls within the scope of comparative paremiology. It offers a comprehensive lexical, semantic, and pragmatic analysis of over a thousand Egyptian folk proverbs and sayings, as well as literary Arabic ones, comparing them to their well-recognized Polish counterparts, or in the absence of such, authorial translations along with commentary. This approach showcases the richness of human imagination expressed in two distinct language families: Afro-Asiatic (Semitic) and Indo-European (Slavic). It does so by comparing metaphors that have originated in diverse geographic, social, and cultural contexts. The author deliberately refrains from commenting on the origins of these metaphors or suggesting the reasons behind the formation of a particular image within a given community. To accomplish this, further interdisciplinary studies would be essential, encompassing linguistic, historical, sociological, and cultural dimensions. Future projects of this sort would require substantial collaborative effort. This work aims to acquaint the reader with a selection of Arabic proverbs and sayings, which have been relatively unknown and unpublished in Poland until now. It also strives to present meticulously compiled source material, encompassing over a thousand examples. Contrasting this with the existing body of Polish proverbs may stimulate the reader’s imagination and prompt independent reflection on the perception of the world by societies that differ in many aspects. It may also draw attention to these distinctions, sensitizing individuals to their existence, and encouraging further exploration of the issues raised.

Chapters

  • Wstęp .......... 9
  • I. Identyczność treści i metafory na poziomie leksykalnym .......... 24
  • II. Podobieństwo treści i metafory, ze zróżnicowaniem leksykalnym .......... 36
  • III. Podobieństwo treści przy całkowitej odmienności metaforycznej i leksykalnej .......... 70
  • IV. Przysłowia egipskie i arabskie bez wskazania odpowiedników polskich .......... 168
  • Zakończenie .......... 213
  • Aneks: alfabetyczny wykaz przysłów polskich .......... 217

Author Biography

Elżbieta Górska, Jagiellonian University, Poland

Prof. dr hab. Elżbieta Górska z Katedry Arabistyki w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizuje się w zagadnieniach językoznawstwa arabskiego, głównie gramatyki i leksykologii. Zajmuje się przy tym problematyką przekładu i dydaktyki języka arabskiego. Opublikowała m.in. trzy monografie z dziedziny składni arabskiej (Multiattributive Nominal Phrases in Modern Written Arabic, 1991; Studium kontrastywne składni arabskich i polskich współczesnych tekstów literackich, 2000; Intensyfikacja treści we współczesnym arabskim języku literackim, 2015), liczne artykuły z tego zakresu i jako współautorka – kilka podręczników dla studentów filologii arabskiej. Prowadziła wykłady w Akademii Języka Arabskiego w Damaszku (Syria), jak również na tamtejszym Uniwersytecie oraz na uniwersytetach w Tunisie (Tunezja), Bejrucie (Liban) oraz Adenie i Sanie (Jemen). Pełniła funkcję prodziekana ds. dydaktyki, a następnie przez dwie kadencje (2012-2020) dziekana Wydziału Filologicznego UJ. Wchodzi w skład Komitetu Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Orientalistycznej PAN w Krakowie. Przez dwie kadencje (2009-2017) była członkinią Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Gorska-Arabska-madrosc-ludowa-w-1001-egipskich-przyslow

Published

March 5, 2024

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 40 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 40 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-957-0

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-956-3