Zanim przyjdą Chińczycy

Authors

Jan Tomkowski

Keywords:

novel, martial law, Poland

Synopsis

Jan Tomkowski, prozaik, eseista, historyk literatury i badacz idei, łączy w swej twórczości rozmaite gatunki, tematy i dziedziny. Obok monografii, syntez, esejów, szkiców i przyczynków publikuje również powieści i opowiadania. W 1985 zadebiutował jako prozaik powieścią Ragadon, cztery lata później ukazały się Opowieści Szeherezady. Mniej więcej z tego okresu pochodzą pierwsze fragmenty powieści Zanim przyjdą Chińczycy.
Jest to konstrukcja wielowątkowa, hermetyczna, pełna ukrytej symboliki, tropów prawdziwych i fałszywych, fabularnych gier i erudycyjnych aluzji. Akcja tego utworu rozpoczyna się całkiem zwyczajnie, w Polsce w latach osiemdziesiątych, niedługo po stanie wojennym. Polska jest tu krajem, w którym ówcześni młodzi ludzie pragną w miarę wygodnie się urządzić, a najlepiej – z niego wyemigrować.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • I .......... 7
 • II .......... 21
 • III .......... 43
 • IV .......... 59
 • V .......... 81
 • VI .......... 101
 • VII .......... 115
 • VIII .......... 129
 • IX .......... 143
 • X .......... 171
 • XI .......... 185
 • XII .......... 115
 • XIII .......... 211
 • XIV .......... 225
 • XV .......... 239
 • XVI .......... 251
 • XVII .......... 265
 • XVIII .......... 277
 • XIX .......... 291
 • XX .......... 301
 • XXI .......... 313
 • Klucz do powieści Zanim przyjdą Chińczycy .......... 355
Tomkowski-Zanim-przyjda-Chinczycy

Published

April 9, 2024

Categories

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8368-012-5