Kariera prowincjonalnego szlachcica: Przypadki pisarza i sędziego ziemskiego zatorskiego Jana Pisarzowskiego (1599-1679)

Authors

Agata Kwiatek
Jagiellonian University, Poland
https://orcid.org/0000-0001-5870-6805

Keywords:

crown nobility, noblemen’s careers, Crown Tribunal, lientelism, sejmik life

Synopsis

THE CAREER OF A PROVINCIAL NOBLEMAN: THE EVENTS OF LIFE OF JAN PISARZOWSKI (1599–1679), ZATOR WRITER AND LAND JUDGE

This monograph presents the career of Jan Pisarzowski (1599–1679), a Lesser Poland nobleman from the village of Pisarzowice near Zator. The topic of socio-political advancement among members of middle noble families has only been discussed to a limited extent in Polish literature on the subject. Historians have described the careers of only some members of the nobility in separate publications, most of which were merely contributory articles in magazines, collections of post-conference materials, or short entries in the Polish Biographical Dictionary. This undoubtedly stemmed from deficiencies in the source materials. Polish archives and libraries mainly preserve documents related to members of families belonging to the senatorial and dignitary elite of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the early modern era.

Chapters

 • ROZDZIAŁ 1. PISARZOWSCY HERBU STARYKOŃ, ICH KREWNI I POWINOWACI DO KOŃCA XVII STULECIA
 • 1.1. Dzieje rodu Pisarzowskich .......... 24
 • 1.2. Życie rodzinne Jana Pisarzowskiego .......... 41
 • 1.3. Obiektywne uwarunkowania kariery Jana Pisarzowskiego – majątek i koligacje .......... 50
 • ROZDZIAŁ 2. DZIAŁALNOŚĆ LOKALNA
 • 2.1. Pisarz ziemski zatorski .......... 58
 • 2.2. Sędzia ziemski zatorski .......... 61
 • 2.3. Marszałek sejmikowy .......... 64
 • 2.4. Lider szlachty oświęcimsko-zatorskiej .......... 75
 • ROZDZIAŁ 3. DZIAŁALNOŚĆ OGÓLNOPAŃSTWOWA
 • 3.1. Deputat trybunalski .......... 84
 • 3.2. Mediator, depozytariusz, poseł .......... 113
 • ROZDZIAŁ 4. STRONNIK JANA ZEBRZYDOWSKIEGO I STANISŁAWA LUBOMIRSKIEGO
 • ROZDZIAŁ 5. „ŚWIAT RZECZY” JANA PISARZOWSKIEGO
 • 5.1. Symbole statusu społecznego .......... 134
 • 5.2. Wyposażenie wnętrza mieszkalnego .......... 144
 • ROZDZIAŁ 6. GOSPODARSTWO PISARZOWSKIEGO
 • ZAKOŃCZENIE. „UŻYTECZNY CZŁOWIEK” W SYSTEMIE POLITYCZNYM RZECZYPOSPOLITEJ WAZÓW
Kwiatek-Kariera-Prowincjonalnego-szlachcica

Published

April 29, 2024

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8368-063-7