Niespodziewane alianse : sztuki performatywne jutra

Authors

Mateusz Borowski (ed)
Jagiellonian University, Kraków, Poland
https://orcid.org/0000-0002-9631-8843
Mateusz Chaberski (ed)
Jagiellonian University, Kraków, Poland
https://orcid.org/0000-0002-6490-2340
Małgorzata Sugiera (ed)
Jagiellonian University, Kraków, Poland
https://orcid.org/0000-0003-4953-2422

Keywords:

praktyki performatywne, performatyka, zwrot performatywny, postmodernizm

Synopsis

Jak pokazują autorzy tekstów w tym tomie, projekty przekraczające granice między dyscyplinami, łączące naukę, technologię, estetykę i politykę stały się nowym idiomem praktyk performatywnych. Nowe formy uczestnictwa skutecznie stawiają pod znakiem zapytania tradycyjne kategorie estetyczne, które przez dwa kolejne stulecia od czasu oświecenia kształtowały się w oparciu o takie podstawowe dychotomie jak autor/dzieło sztuki, dzieło sztuki/odbiorca, prawda/fikcja, doświadczenie życiowe/doświadczenie estetyczne, realne/wirtualne czy teoria/praktyka. Wciąż poszerzające się pole praktyk performatywnych domaga się dziś zatem nowych i nowatorskich metod analizy i koncepcji, bez których trudno adekwatnie uchwycić i opisać zachodzące zmiany i rysujące się dziś tendencje rozwojowe.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Przedmowa • 9
  Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera
 • I. PERFORMANSE NAUKI
 • Wstęp • 27
  Mateusz Borowski
 • Laboratorium jako przestrzeń i miejsce. Performans sztuki i teorii • 53
  Jussi Parikka
 • Kiedy reżyser współpracuje z informatykiem. Hybrydyzacje i modyfikacje metodologii podczas realizacji interdyscyplinarnego projektu „Masque et Avatar” • 81
  Izabella Pluta
 • Renegocjując życie. Performanse spekulatywnych przyszłości • 113
  Mateusz Borowski
 • II. PERFORMANSE ZMYSŁÓW
 • Wstęp • 145
  Mateusz Chaberski
 • Niepewne ciała, niepewne umysły. Doświadczenie immersyjne w teatrze słuchawek • 167
  Rosemary Napier Klich
 • Performans doświadczenia. Dramaturgiczne, technologiczne i etnograficzne aspekty projektowania performatywnych środowisk wielozmysłowych • 197
  David Howes, Chris Salter
 • Doświadczyć antropocenu na nowo. Doświadczenia środnostkowe w najnowszych sztukach performatywnych • 225
  Mateusz Chaberski
 • III. PERFORMANSE ODMIENNOŚCI
 • Wstęp • 261
  Małgorzata Sugiera
 • Likwidowanie granic. Wątpliwości i interferencja • 287
  Tony D. Sampson
 • „This Body Is in Danger!”. Ekologia, protesty i artystyczny aktywizm w Bara/Ke (2000) Benjamina Verdoncka • 319
  Christel Stalpaert
 • Natura instant. Spekulatywne rajskie ogrody • 357
  Małgorzata Sugiera
 • Indeks nazwisk • 391
 • Notki o Autorach • 399

Published

June 21, 2019

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-255-7

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-080-5