„Głodnemu chleb na myśli”. O znaczeniu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym zboża na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska

Authors

Joanna Nowosielska-Sobel (ed)
Uniwersytet Wrocławski
Grzegorz Strauchold (ed)
Uniwersytet Wrocławski
Rafał Nowakowski (ed)
Dolnośląska Szkoła Wyższa

Summary

Tom wpisuje się w program badań nad polską wsią realizowany od lat, głównie z inspiracji środowiska wrocławskiego. Tym razem interdyscyplinarne grono badaczy zajęło się wieloaspektowo miejscem zbóż w życiu mieszkańców ziem polskich ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska. Samą ideę publikacji należy uznać za uzasadnioną, a sposób jej realizacji za udany. Zebrane grono autorów w sposób zróżnicowany i wieloaspektowy spojrzało na tytułową problematykę, dzięki czemu powstała publikacja atrakcyjna zarówno dla świata akademii, jak i pasjonatów i amatorów nauki. Udział profesjonalnych historyków, językoznawców, etnografów, kulturoznawców oraz muzealników, folklorystów i regionalistów, ale także technologów uprawy i przetwórstwa zbożowego i farmaceutów gwarantuje wysoki poziom merytoryczny i powinien zaspokoić potrzeby poznawcze szerokiego kręgu odbiorców.

Z recenzji prof. dr hab. Adama Makowskiego

Chapters

Cover for „Głodnemu chleb na myśli”. O znaczeniu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym zboża na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska
Published
December 16, 2020

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-326-4

Details about the available publication format: Paperback

Paperback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-325-7
Physical Dimensions