Filozofia kultury: XIX wiek

Authors

Piotr Mróz (ed)
Beata Szymańska (ed)
Jędrzej Skibowski (ed)
Anna Kuchta (ed)

Summary

Kolejny tom z serii Filozofia Kultury, jaki mamy przyjemność oddać w Państwa ręce, zawiera głębokie analizy dotyczące myśli, kultury i filozofii XIX wieku. Artykuły autorstwa najwybitniejszych znawców podejmowanych zagadnień pozwolą zarówno na zapoznanie się z głównymi połączeniami, jak i pobocznymi stacjami omawianej epoki pary i elektryczności. Wskazane szlaki pozwolą także na rozpoznanie nowych i niebagatelnych ujęć tych ważkich zagadnień, które naznaczyły dzieje następnych pokoleń.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Duch jest wolnością i tym, co romantyczne. Namysł nad kulturą epoki XIX stulecia .......... 7
  Piotr Mróz
 • Parerga i paralipomena: Artura Schopenhauera myśli o kulturze .......... 63
  Beata Szymańska
 • Goethe – jedność z chaosu .......... 99
  Olgierd Miedzybłocki
 • Literatura, Bildung, wyobraźnia. Kilka krótkich uwag o literaturze epoki nowoczesnej .......... 123
  Kacper Kutrzeba
 • (O)powieść romantyczna .......... 135
  Piotr Mróz, Jędrzej Skibowski
 • Z wybranych teorii powieści pierwszych dekad romantyzmu .......... 169
  Piotr Mróz, Jędrzej Skibowski
 • Materialistyczna koncepcja alienacji i jej postheglowska dialektyka .......... 193
  Remigiusz Król
 • Dziewiętnastowieczny ateizm filozoficzny .......... 211
  Jowita Guja
 • Filozofia kultury Georga W.F. Hegla na podstawie wybranych fragmentów Encyklopedii nauk filozoficznych oraz Wykładów z filozofii dziejów .......... 253
  Paulina Tendera
 • Dostojewski i sprzeczności XIX wieku .......... 265
  Leszek Augustyn
 • Przeciw kulturze. Spory z kulturą i o kulturę w myśli rosyjskiej XIX wieku .......... 293
  Michał Bohun
 • Epoka zmierza ku końcowi – poza romantyzmem .......... 361
  Piotr Mróz
 • Jednostka wyzwolona, zło i niewinność – Maldoror Lautréamonta .......... 411
  Alicja Kowalczewska
 • Wizja kultury w Narodzinach tragedii Nietzschego .......... 435
  Stanisław Łojek
 • Od emancypacji do autoemancypacji Żydów. Zarys historyczno-kulturowy .......... 457
  Krzysztof Pilarczyk , Gideon Kouts
 • Koncepcja wiary Johna Henry’ego Newmana jako przykład dziewiętnastowiecznej krytyki oświeceniowego racjonalizmu .......... 493
  Anna Tomaszewska
 • Kultura a tożsamość ludzkiej natury .......... 521
  Maria Flis
 • Guyau – witalizm u źródeł etyki .......... 535
  Krzysztof Matuszewski
 • Carl Gustav Carus (1789–1869) – skazany na zapomnienie prekursor psychologii nieświadomości .......... 605
  Bartłomiej Dobroczyński
 • Paradoks Wundta. Szkic o filozofii i psychologii twórcy pierwszego laboratorium psychologii eksperymentalnej .......... 641
  Radosław Stupak
 • Starzejące się szaty kultury. Koncepcja Thomasa Carlyle’a na tle tradycji i epoki .......... 657
  Anna Małecka
 • Marysia – czyli słów kilka o rozumieniu kobiet i kobiecości w XIX wieku .......... 673
  Joanna Hańderek
 • Koncepcja sztuki Johna Ruskina wobec rozważań estetycznych Marcela Prousta .......... 701
  Agnieszka Gralewicz
 • Indeks osobowy .......... 723
Cover for Filozofia kultury: XIX wiek
Published
August 25, 2020

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-212-0

Details about the available publication format: Paperback

Paperback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-134-5
Physical Dimensions