Szkice i studia o Krakowie

Authors

Anna Grochowska (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0003-4672-6766
Malwina Mus (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Synopsis

Książka zbiorowa Ścieżkami pisarzy stanowi interesujący przykład rozwijających się dzisiaj badań z zakresu geopoetyki, a ściślej geo-bio-poetyki, bowiem zamieszczone w niej studia dotyczą związków pisarzy z miastami. Wśród zamieszczonych szkiców wyróżnić można takie, w których autorzy rekonstruują „miejskie” doświadczenia pisarzy, oraz inne, podejmujące temat literackiego performowania wizerunku miasta, jako przestrzeni realnej, uchwytnej intersubiektywnie, ale też symbolicznej, odbijającej subiektywne nastawienie poszczególnych autorów. [… ] Jednym z fascynujących motywów nowoczesności jest swoista heterotopia naszych miast – w ujęciu różnych artystów te same miasta okazują się niepodobne do siebie, jakby autokreacja pisarza stanowiła równoległy proces konstytuowania na nowo miasta od dawna istniejącego i – pozornie! – świetnie znanego. Szkice zawarte w książce Ścieżkami pisarzy są również dobrą ilustracją tego zjawiska.

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.

Published

March 31, 2015

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 20 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 20 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-7638-642-3

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-7638-582-2