Sny kobiet, sny o kobietach – od romantyzmu do Młodej Polski

Authors

Paulina Batkiewicz (ed)
Lidia Kamińska (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-5426-586X
Monika Ziółkowska (ed)

Keywords:

Zygmunt Krasiński, woman, dream, onirism, vision

Synopsis

Sny kobiet, sny o kobietach – od romantyzmu do Młodej Polski to zbiór dwunastu artykułów i szkiców, z których każdy koncentruje się na istotnych dla XIX-wiecznej literatury zagadnieniach oniryzmu oraz kobiecości. Książka zawiera teksty dotyczące bardziej i mniej znanych autorów i autorek: Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Kamila Norwida, Władysława Słowackiego, Karola Irzykowskiego, Maryli Wolskiej, Kazimiery Zawistowskiej czy Loli Szereszewskiej. Prócz szkiców stanowiących interpretacje tekstów z literatury polskiej w tomie znalazły się także artykuły poświęcone literaturze europejskiej, m.in. twórczości Baudelaire’a, Nodiera, Nervala, Samaina i Żukowskiego.

Chapters

 Batkiewicz- Sny-kobiet-sny-o-kobietach

Published

October 20, 2020

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-250-2

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-249-6