Rewolucja rosyjska. Spuścizna: „Implementacje strategii” zmiany

Authors

Anna Jach (ed)
Uniwersytet Jagielloński

Summary

Poddając ocenie transponowanie zdobyczy rewolucji do zmieniających się realiów zarówno sfery wewnętrznej, jak i zewnętrznej państwa rosyjskiego, przyznać należy, że wykazują się one niezwykłą elastycznością i trwałoącią. Zjawisko to zwiaząne jest z pragmatycznym podejsciem do deniowania obszarów implementacji strategii zmiany od samego poczatku państwowości rosyjskiej jako Rosji Radzieckiej. One bowiem, obok przebudowy ustrojowej i politycznej, pieriestrojki ideologicznej itransformacji gospodarczej, a także przeobrazeń struktury społecznej i przemodelowywania koncepcji polityki zagranicznej, stanowiły i nadal stanowią fundament konstytuujący dzisiejszą rzeczywistość polityczną Federacji Rosyjskiej i narodu rosyjskiego. Ze wszystkimi tego zjawiska konsekwencjami, zarówno tymi pozytywnymi, jak i negatywnymi. Budują one tożsamość kulturową, która wpływa na percepcję świata zewnętrznego, ale także pozwala odnaleźć się w rzeczywistości zachodzących przemian wewnętrznych.

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Rewolucja rosyjska. Spuścizna: „Implementacje strategii” zmiany
Published
December 31, 2017

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-7638-902-8