Tożsamość na styku kultur: 4

Authors

Irena Masojć (ed)
Vytautas Magnus University
https://orcid.org/0000-0001-7492-946X
Henryka Sokołowska (ed)
Vytautas Magnus University
https://orcid.org/0000-0001-5346-988X

Summary

Recenzowana książka stanowi niezwykle aktualną i ważną pozycję w dziedzinie badań nad problematyką pogranicza i współistniejących tam tożsamości. Pokazuje, jak wiele zagadnień jest jeszcze do odkrycia i jak wiele pojawia się nowych problemów oraz tematów wymagających opisu i opracowania. Tom podejmuje ważne wątki dotyczące tożsamości regionalnej, nauki języków i wychowania młodzieży w środowisku wielojęzycznym i wielokulturowym. Jest to dziś niezwykle istotne, ponieważ międzykulturowość powstająca na styku różnych kultur staje się doświadczeniem coraz bardziej powszechnym, zachodzącym nie tylko na „starych” pograniczach, ale ze względu na migracje i uchodźstwo pojawia się w wielu środowiskach niezależnie od położenia geograficznego.

Z recenzji dr hab. Ewy Golachowskiej, prof. IS PAN

W swych rozważaniach Autorzy tekstów umiejętnie i w sposób przekonujący łączą szczegółowe analizy materiału z szerszą perspektywą ujęć naukowych eksploracji literaturoznawcy, językoznawcy, kulturoznawcy, historyka i dydaktyka, kompetentnie i profesjonalnie „integrują” swe interpretacje materiału literackiego (lub językowego) z obszarem badań kulturoznawczych, wspierając je historią, dydaktyką polonistyczną, filozofią, aksjologią, etnolingwistyką, ukazując wieloaspektowy i wielopoziomowy, ale jednocześnie – pełny, spójny i syntetyczny obraz problemu postawionego w temacie opracowania.

Z recenzji dr hab. Doroty Michułki, prof. UWr

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 9
 • I. REGION JAKO PRZESTRZEŃ STANOWIENIA TOŻSAMOŚCI .......... 13
 • Tożsamość regionalna w dobie globalizacji (na przykładzie Kujaw) .......... 15
  Zofia Sawaniewska-Mochowa
 • „Zakryte – odkryte”. O związkach akademickich praktyk badawczych i szkolnych doświadczeniach poznawania nie tylko lokalności .......... 27
  Maria Kwiatkowska-Ratajczak
 • Doświadczenia zmysłowe w formowaniu tożsamości regionalnej .......... 43
  Maria Sienko
 • Pogranicze jako miejsce kulturalnego wrzenia, dialogu oraz dyskursów tożsamościowych – rozpoznanie polonisty .......... 63
  Katarzyna Maria Pławecka
 • Dwujęzyczność na Zaolziu w Republice Czeskiej – sytuacja językowa i uwarunkowania prawne .......... 79
  Jiří Muryc
 • II. POTRZEBY W WIELOKULTUROWYM .......... 91
 • Uczniowie obcojęzyczni i dwujęzyczni na lekcjach języka polskiego – okiem nauczyciela i dydaktyka .......... 93
  Paweł Sporek
 • Zadania edukacji w kontekście refleksji nad tożsamością narodową uczniów szkół polskich w Wilnie .......... 105
  Henryka Sokołowska
 • Zróżnicowanie współczesnej polszczyzny na Litwie w świadomości językowej uczniów szkół polskich .......... 117
  Irena Masojć
 • III. DIALOG MIĘDZYKULTUROWY W SZKOLNYCH PROPOZYCJACH LEKTUROWYCH I INNYCH TEKSTACH KULTURY .......... 135
 • Jeden język – wiele kultur. Kilka słów o wielokulturowości i międzykulturowości na lekcjach języka polskiego (rozpoznania i refleksje) .......... 137
  Anita Gis
 • Spotkania z literaturą. O dialogu międzykulturowym i kształtowaniu tożsamości nie tylko na godzinach polskiego (na przykładzie Eli-Saneli Katarzyny Pranić) .......... 151
  Danuta Łazarska
 • Filologia Brunona Schulza. O tożsamości „na styku kultur” .......... 163
  Piotr Kołodziej
 • Dialog międzykulturowy na przykładzie internetowych komentarzy językowych .......... 185
  Hanna Burkhardt
 • IV. JĘZYK ZWIERCIADŁEM STYKU KULTUR .......... 197
 • Przeobrażenia w języku polskiej młodzieży w świetle powieści Anny Cieplak Ma być czysto i Lata powyżej zera .......... 199
  Włodzimierz Moch
 • „Życzę zdrowia i cierpienia…” Pragmatyka życzeń i gratulacji w polszczyźnie młodzieży polskiego pochodzenia na Ukrainie .......... 211
  Ałła Krawczuk
 • Związki zgody w polszczyźnie na Ukrainie (na materiale zebranym wśród młodzieży szkół polskich) .......... 231
  Lesia Korol
 • Odstępstwa od normy w tłumaczeniach z języka ukraińskiego i rosyjskiego na polski autorstwa młodzieży wielojęzycznej na Ukrainie .......... 239
  Maria Zielińska
 • O polszczyźnie gości audycji Znamy się ze słyszenia w polskiej rozgłośni radiowej na Litwie .......... 253
  Barbara Dwilewicz
 • Noty o autorach .......... 263

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Tożsamość na styku kultur: 4
Published
January 14, 2022

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)
ISBN-13 (15)
978-83-8138-623-4