Studia polsko-litewskie

1 Titles

Międzynarodowa seria wydawnicza jest poświęcona badaniom nad językiem i kulturą Polski i Litwy w aspektach synchronicznym i diachronicznym. W jej ramach publikowane są monografie i studia z zakresu lingwistyki kulturowej i aksjologicznej, etnoteologii, socjolingwistyki i kontaktów językowych. Opracowania dotyczą też problemów tożsamości na pograniczu językowo-kulturowym analizowanych z perspektywy polskiej i litewskiej.

Więcej:

Wydawnictwo jest wynikiem współpracy badaczy polskich i litewskich, reprezentujących różne ośrodki naukowe w Polsce i na Litwie.  Autorskie monografie oraz tematyczne tomy zbiorowe ukazują wyniki badań nad systemem wartości zawartych w językach polskim i litewskim, stereotypami etnicznymi, leksyką kulturową, zjawiskami wpływów wzajemnych na różnych poziomach języka. Podstawę badań stanowią szeroko rozumiane teksty kultury: korpusy językowe, narracje gwarowe, słowniki ogólne i gwarowe, teksty literackie i religijne. Autorami serii są zarówno doświadczeni naukowcy, jak i dopiero rozpoczynający swoją drogę naukową młodzi badacze.

Rada Naukowa:

Kristina Rutkovska (Wilno)
Vilija Ragaišienė (Wilno)
Daiva Aliūkaitė (Kowno)
Halina Karaś (Warszawa)
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (Lublin)
Maciej Rak (Kraków)