Catalog

480 Titles

Polska Nowa Zelandia : migracja lat 1945-2006

Dariusz Zdziech
February 2, 2022
Pokolenie Solidarności

Bez kontroli uboli : listy małżonków

Ewa Bukojemska, Michał Bukojemski
January 10, 2022
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 5

Wokół liryki i liryczności doby romantyzmu

Czesław Zgorzelski
December 28, 2021
Pokolenie Solidarności

Dziennik grodkowski : moje 172 dni internowania

Piotr Stanisław Załuski
December 27, 2021
Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia, Vol. 40

Józef Muczkowski : dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, historyk

Barbara Krawczyk
December 26, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 1

O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa : 1816-1846

Zenon Jagoda
December 26, 2021
Książnica Zatorska, Vol. 1

Związek Strzelecki na Zatorszczyźnie (1913-1914)

Władysław Wichman (ed), Konrad Meus (ed)
December 26, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 3

Z dziejów literatury i kultury

Julian Maślanka
December 23, 2021
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 15

Adam Józef Potocki (1822-1872)

Albert Konrad Sendor
December 23, 2021
Nowe w Glottodydaktyce. Studia lingwistyczne i pedagogiczne, Vol. 7

Empirische Studien und didaktische Implikationen der modernen Fremdsprachenforschung : am Beispiel des Deutschen

Sławomira Kołsut (ed), Przemysław Gębal (ed)
December 22, 2021
Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka, Vol. 22

Działania mediacyjne w uczeniu się i nauczaniu języków obcych od teorii do praktyki

Iwona Janowska, Marta Plak
December 22, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 9

Omamienie – cudowność – afekt : dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć

Elżbieta Nowicka
December 22, 2021
Nowe w Glottodydaktyce. Studia lingwistyczne i pedagogiczne, Vol. 6

Działaniowo-zadaniowe nauczanie języków obcych w ujęciu neuropedagogicznym : zaangażowanie uczących się a efektywność kształcenia

Sławomira Kołsut
December 22, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 7

Mickiewiczowski pięcioksiąg romantyczny

Bogusław Dopart
December 20, 2021
Pokolenie Solidarności

Czas przeszły dokonany : dzienniki, wspomnienia, szkice. 1976-1989

Jacek Adamczyk
December 20, 2021

Niematerialne dziedzictwo kulturowe w teorii i praktyce

Anna Niedźwiedź (ed), Izabela Okręglicka (ed)
December 20, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 11

Nawiązane ogniwo : studia o poezji Cypriana Norwida i jej kontekstach

Grażyna Halkiewicz-Sojak
December 19, 2021
Zeszyty Historyczne Sieci Solidarności, Vol. 9

Chodźcie z nami! : marzec ’68 w Krakowie

Waldemar Czyż
December 15, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 8

Dramat i romantyczne „Ja" : studium podmiotowości w dramaturgii polskiej doby romantyzmu

Agnieszka Ziołowicz
December 14, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 12

Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800-1850)

Olga Płaszczewska
December 14, 2021
Bibliteka „LingVariów", Vol. 33

Język, tekst, komunikacja : studia i szkice

Janina Labocha
December 14, 2021

Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej : nr 12386-12840

Monika Jaglarz (ed), Urszula Klatka (ed)
December 13, 2021
Pokolenie Solidarności

Bez prawa powrotu

Ewa Kubasiewicz-Houée
December 13, 2021
Biblioteka LingVariów, Vol. 31

W kręgu badań języka i stylu : wybór prac

Władysław Śliwiński
December 13, 2021
Pokolenie Solidarności

Internowani w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa : t. 1. Dzienniki i relacje

Andrzej Dróżdż (ed)
December 13, 2021

Tożsamość na styku kultur: 4

Irena Masojć (ed), Henryka Sokołowska (ed)
December 13, 2021
Staropolski Parlamentaryzm

Akta sejmikowe województwa bełskiego : lata 1696-1772 (1792)

Michał Zwierzykowski, Robert Kołodziej (Volume editor)
December 11, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 6

Poezja romantycznych przełomów. Odwrócona elegia

Ireneusz Opacki
December 9, 2021
Historia w Mediach, Vol. 6

Okno na przeszłość : szkice z historii wizualnej, T. 4

Dorota Skotarczak (ed), Jacek Szymala (ed)
December 9, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 4

Nie tylko szablą : nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej

Julian Dybiec
December 7, 2021

Smoczy apetyt : opowieść o krakowskiej kuchni

Mieczysław Czuma, Leszek Mazan (Volume editor)
December 5, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 2

Dziedzictwo Słowackiego w poezji polskiej ostatniego półwiecza : 1918-1968

Marian Tatara
December 1, 2021

Smart kontrakty w prawie umów

Krzysztof Kowacz, Kamil Wielgus
December 1, 2021
Biblioteka LingVariów, Vol. 34

Wybrane pisma slawistyczne

Witold Mańczak; Marek Stachowski (Volume editor)
December 1, 2021
Z Prac AUJ. Seria C. Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae in Saeculis XVIII–XX, Vol. 1

Uczniowie Szkoły Głównej Koronnej 1780-1795

Halina Zwolska
November 30, 2021
Nasze Dramaty

Sorry, Polsko

Szymon Bogacz
November 17, 2021

Pensées orientale et occidentale : influences et complémentarité II

Alicja Paleta (ed), Dorota Pudo (ed), Anna Rzepka (ed)
November 16, 2021
Publikacja Zakładu Filozofii Polskiej, nr 9

Aspołeczne „my”

Piotr Bartula
October 29, 2021
Nasze Dramaty

Błąd wewnętrzny

Anna Wakulik
October 27, 2021
Nasze Dramaty

Dramaty polskie

Marek Kochan
October 27, 2021
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 12

Freski fundacji Władysława II Jagiełły w kolegiacie wiślickiej

Piotr Ł. Grotowski
October 21, 2021
Arte et Ratione, Vol. 12

Helena Modrzejewska : addenda do badań nad życiem i twórczością

Alicja Kędziora (ed), Emil Orzechowski (ed)
October 21, 2021

Armenians in Old Poland and Austrian Galicia: A Demographic and Historical Study

Franciszek Wasyl; Mark Aldridge Mark (Translator)
October 11, 2021
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 7

Dzieje Pałacu Biskupiego w Krakowie w latach 1815-1894

Marlena Hajduk
October 6, 2021
Seria Literacka ze Sroką

To nie jest raj dla dzikich zwierząt

Elżbieta Wojnarowska
September 17, 2021
Seria Literacka ze Sroką

Janeczka

Elżbieta Wojnarowska
September 16, 2021
Prawo, Konstytucja, Argumentacja, Vol. 8

Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz

Monika Florczak-Wątor (ed), Andrzej Grabowski (ed)
September 10, 2021
Seria Literacka ze Sroką

Muhomorki pani Mariorki czy burczymuchy innych pań

Iwona Mickiewicz
September 7, 2021
Seria Literacka ze Sroką

Córeczka

Elżbieta Wojnarowska
September 7, 2021
Seria Literacka ze Sroką

A po sto dwudzieste czwArte

Iwona Mickiewicz
September 7, 2021

Pszczelarstwo dla wszystkich : proste i produktywne pszczelarzenie

Abbé Warré; Jan Orzechowski (Translator)
September 6, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, Vol. 18

Mickiewicz. Poeta alternatyw

Bogusław Dopart
August 16, 2021
Biblioteka Lehahayer, Vol. 4

Historia Armenii w trzech księgach

August 9, 2021

Roman Ingarden and Our Times: Recent Trends in Phenomenology and Contemporary Philosophy

Dominika Czakon (ed), Natalia Anna Michna (ed), Leszek Sosnowski (ed)
August 2, 2021
Prawo, Konstytucja, Argumentacja, Vol. 9

Minister Sprawiedliwości a prokuratura : w poszukiwaniu optymalnego modelu relacji

Michał Mistygacz (ed), Grzegorz Kuca (ed), Piotr Mikuli (ed)
July 19, 2021

Heimskringla, Vol. 2

Snorri Sturluson (ed), Anna Waśko (ed), Jakub Morawiec (ed)
June 24, 2021

Heimskringla, Vol. 3

Snorri Sturluson (ed), Anna Waśko (ed), Jakub Morawiec (ed)
June 24, 2021

Heimskringla, Vol. 1

Snorri Sturluson (ed), Jakub Morawiec (ed)
June 24, 2021
101-200 of 480