Art and Humanities

274 Titles

All Books

Biblioteka Kapitulna na Wawelu, Vol. 13

Dzwony i wieże wawelskiej Katedry

Mieczysław Rokosz
September 20, 2022
Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia, Vol. 38/2

Katalog krakowskich druków muzycznych z lat 1850-1918

Michał Lewicki
August 31, 2022
Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia, Vol. 38/1

Edytorstwo muzyczne w Krakowie w latach 1850-1918

Michał Lewicki
August 31, 2022
Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia, Vol. 41

Karol Wojtyła na tle kultury epoki : lata krakowskie 1938-1978

Bartłomiej Gapiński
August 17, 2022
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 19

Listy pasterskie z lat 1923-1939

Bolesław Twardowski (ed), Grzegorz Chajko (ed)
August 3, 2022
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 17

Realizacja charyzmatu trynitarskiego w Polsce

Maciej J. Kowalski
August 3, 2022
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 18

Matka Katarzyna z Kłobucka (1552-1620) : współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Augustianek w Polsce

Krystyna Abramczuk (ed), Dorota Kowalewska (ed)
June 8, 2022
Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, Vol. 19

Dorobek pisarski i misja kulturalna polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1831-1842

Ewa Modzelewska-Opara
June 8, 2022
Bibliotheca Lituaniae, Vol. 1

Między światami : antologia tekstów filozofów kowieńskich na 100. rocznicę powstania Uniwersytetu Witolda Wielkiego

Kamil Pecela (ed), Paweł Plichta (ed), Bogdan Szlachta (ed)
April 25, 2022
Bibliteka „LingVariów", Vol. 32

Pan Tadeusz i Kresy : studia językoznawcze

Monika Szpiczakowska
March 4, 2022
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 5

Wokół liryki i liryczności doby romantyzmu

Czesław Zgorzelski
December 28, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 1

O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa : 1816-1846

Zenon Jagoda
December 26, 2021
Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia, Vol. 40

Józef Muczkowski : dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, historyk

Barbara Krawczyk
December 26, 2021
Książnica Zatorska, Vol. 1

Związek Strzelecki na Zatorszczyźnie (1913-1914)

Władysław Wichman (ed), Konrad Meus (ed)
December 26, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 3

Z dziejów literatury i kultury

Julian Maślanka
December 23, 2021
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 15

Adam Józef Potocki (1822-1872)

Albert Konrad Sendor
December 23, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 9

Omamienie – cudowność – afekt : dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć

Elżbieta Nowicka
December 22, 2021
Nowe w Glottodydaktyce. Studia lingwistyczne i pedagogiczne, Vol. 6

Działaniowo-zadaniowe nauczanie języków obcych w ujęciu neuropedagogicznym : zaangażowanie uczących się a efektywność kształcenia

Sławomira Kołsut
December 22, 2021

Zasięgi polskich grup etnograficznych

Janusz Kamocki
December 21, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 7

Mickiewiczowski pięcioksiąg romantyczny

Bogusław Dopart
December 20, 2021

Niematerialne dziedzictwo kulturowe w teorii i praktyce

Anna Niedźwiedź (ed), Izabela Okręglicka (ed)
December 20, 2021
Biblioteka Krakowska, Vol. 167

Hafty krakowskie do połowy wieku XV i ich twórcy

Katarzyna Moskal
December 16, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 12

Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800-1850)

Olga Płaszczewska
December 14, 2021
Bibliteka „LingVariów", Vol. 33

Język, tekst, komunikacja : studia i szkice

Janina Labocha
December 14, 2021
Ziolowicz-Dramat-i-romantyczne-ja
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 8

Dramat i romantyczne „Ja" : studium podmiotowości w dramaturgii polskiej doby romantyzmu

Agnieszka Ziołowicz
December 14, 2021
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 13

Duchowe korzenie błogosławionego Michała Giedroycia : zakon Kanoników Regularnych od Pokuty

Adelajda Sielepin (ed), Andrzej Bruździński (ed)
December 9, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 6

Poezja romantycznych przełomów. Odwrócona elegia

Ireneusz Opacki
December 9, 2021
Historia w Mediach, Vol. 6

Okno na przeszłość : szkice z historii wizualnej, T. 4

Dorota Skotarczak (ed), Jacek Szymala (ed)
December 9, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 4

Nie tylko szablą : nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej

Julian Dybiec
December 7, 2021

Smoczy apetyt : opowieść o krakowskiej kuchni

Mieczysław Czuma, Leszek Mazan (Volume editor)
December 5, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rok Romantyzmu 2022, Vol. 2

Dziedzictwo Słowackiego w poezji polskiej ostatniego półwiecza : 1918-1968

Marian Tatara
December 1, 2021
Z Prac AUJ. Seria C. Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae in Saeculis XVIII–XX, Vol. 1

Uczniowie Szkoły Głównej Koronnej 1780-1795

Halina Zwolska
November 30, 2021
Nasze Dramaty

Sorry, Polsko

Szymon Bogacz
November 17, 2021
Nasze Dramaty

Dramaty polskie

Marek Kochan
October 27, 2021
Nasze Dramaty

Błąd wewnętrzny

Anna Wakulik
October 27, 2021
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 12

Freski fundacji Władysława II Jagiełły w kolegiacie wiślickiej

Piotr Ł. Grotowski
October 21, 2021
Arte et Ratione, Vol. 12

Helena Modrzejewska : addenda do badań nad życiem i twórczością

Alicja Kędziora (ed), Emil Orzechowski (ed)
October 21, 2021
Historia, Hereditas, Ecclesia, Vol. 7

Dzieje Pałacu Biskupiego w Krakowie w latach 1815-1894

Marlena Hajduk
October 6, 2021
Seria Literacka ze Sroką

Muhomorki pani Mariorki czy burczymuchy innych pań

Iwona Mickiewicz
September 7, 2021
Seria Literacka ze Sroką

A po sto dwudzieste czwArte

Iwona Mickiewicz
September 7, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, Vol. 18

Mickiewicz. Poeta alternatyw

Bogusław Dopart
August 16, 2021
Historia w Mediach, Vol. 5

Okno na przeszłość : szkice z historii wizualnej, Vol. 3

Jacek Szymala (ed), Dorota Skotarczak (ed)
December 31, 2020
Nasze Dramaty

Pułapki i wędrówki : wybór dramatów

Marek Pruchniewski
December 17, 2020
Interpretacje, vol. 85

Performanse pamięci w literaturach i sztukach

Mateusz Borowski (ed), Magdalena Marszałek (ed), Dorota Sajewska (ed), Dorota Sosnowska (ed), Małgorzata Sugiera (ed)
November 17, 2020
Historia Budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego

Collegium Kołłątaja

Urszula Bęczkowska; Andrzej Chwalba (Volume editor)
November 16, 2020
Interpretacje, Vol. 86

Pozostaje performans

Rebecca Schneider; Mateusz Borowski (Translator), Małgorzata Sugiera (Translator)
November 16, 2020
Historia w Mediach, Vol. 4

Okno na przeszłość : szkice z historii wizualnej. Vol. 2

Dorota Skotarczak (ed), Jacek Szymala (ed)
November 3, 2020
Pomniki Dziejowe Ormian Polskich, Vol. 2

Jasachy gminy Ormian lwowskich za lata 1598–1638 w języku ormiańsko-kipczackim

Krzysztof Stopka
October 28, 2020
Biblioteka LingVariów, Vol. 28

Słowiańska frazeologia gwarowa II

Maciej Rak (ed), Valerij M. Mokienko (ed)
June 26, 2020
Pomniki Dziejowe Ormian Polskich, Vol. 3

Metryka katedry ormiańskiej we Lwowie za lata 1635-1732

Krzysztof Stopka (ed), Marcin Łukasz Majewski (ed)
June 1, 2020
Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia, Vol. 37

Der Nachlass Alexander von Humboldt in der Jagiellonen-Bibliothek

Dominik Erdmann, Monika Jaglarz (Volume editor)
December 20, 2019
Obrazowanie w Komunikacji, Vol. 2

Widzieć – rozumieć – komunikować

Justyna Winiarska (ed), Aneta Załazińska (ed)
December 15, 2019
101-200 of 274